LINKOVI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Home Bingo efendija - stalni gost Bingo-efendija javlja...
Bingo-efendija javlja...
Ponedjeljak, 02 Prosinac 2013 16:49

Ahtung, ahtung! Ne valja Njojzi ni ovaj anbasador i još mu je mubarek „Doktorica“ metnila diagnozu da je bilesi bolestan!!!

Bingo – efendija, imam u prićuvi, glasnogovornik za sama sebe, nako

Esselamu alejkum drage sestre i braćo u našom bošnjaćkom islamu! Jutros mi na sabahu Al-Dino, sin od Avde Hažihafizdsoganolmabegovića, onog šta ga znaju ispod nadimka mu Jahnija, doletijo sa lapi topom i veli žiku ba Bingo šta ima na nakom fejs buku. Morebit ćete iteresovat. Jope se zakuhiva! Nemere Bingo moj ni jedan anbasador ovdi izsarajva doć a da mu se jal dijagnoza ne postavi, jal kakav šega nadimak ne prišije da se mi Njezina vijerna raja hakaćemo jerbo je Ona u nama nam vertikalaprava šalđijka. Ha-Ha-Ha! Ma kad je viđam crknem od smjeha!!!

I upalijo Al-Dino u njega mu lapi topa i ćitam ja tako, tabirim, pa viđah ove pimg-pong muhabete:

Adnan Rondić teti Senadi: Iskrene čestitke i prisjećam se 2010...

Senada Softić-Telalović svom dobrom Adnančiću: Eh to je bila najbolja godina, a ova nam je gorčinu donjela ali riješit ćemo se mi gnjida koje rove i ruše stabilnost naše dijaspore. Rado bi da smo ponovo u 2010 i u društvu tako dragi nam ljudi.

Senada Bosnić-Ekić teti Senadi: Ambasador bi se samo svadjao! Ako njega ne slaviš, nisi podoban! I kod njega su na prijemu samo odabrani, lojalni.

Senada Softić-Telalović afirmativno imenjakinji: Arnaut IDE nazad ako BOG da, što prije, što bolje, njegova bolesna sujeta, njegov ego je previše čak i za ovu prostranu zemlju – bolesnik!

Pita mene Al-Dino: „Šta veliš efendija na oto? Šta misliš o ovim rjećima?“

A ja njemu odgovorijo: „Šta ja imam mislit. Ja sam behadijasporlija ko mi svi ovdi. Ima koće zanaske mislit. Ja imadem samo mrven škole, medresicu, prvi stepen i to većernju – ono akšamšule na guranje (jump start!), diploma pogonski hođa. Daklem nisam plaho školat akamoli preškolat. Imamo mi ovdi naše teletualce na ćelu sa našon Hazreti Senadom, nek Joj Allah dželešanuhu podari hejbet energije, a Ona diploma, bijografija, magistrata, anbasadorskih titula, a posebno sublimirate pameti bome ima i za izvoz i tude Joj ćak ni Svevišnji pomagat ne treba. Vidiš Al-Dino kolko Je poštivam da Njezino mubarek ime i zamijenice od Njezina Joj imena pišem vavjek velkimpoćetnijem slovom. Ma Boginja je Ona. Svijetska je! Allah dželešanuhu je doduše glavni al Ona je Njemu s desne strane il iza Njega odma tudi!!! A On ćuva Njezino vjeće! Al i mešihat od taksađija da se anamo ne šunjaju!

A Al-Dino dalje pomrve provicira: „Jes vidijo efendija kako teta Senada veli da joj je 2010-ta bila najbolja godina, a da joj je ova baksuzna 2013-ta naku gorćinu donjela, pa veli da će se rješit ovih nakih gnjida koje rove i ruše stabilnost naše dijaspore? Haaa! Šta veliš?“

A ja njemu ahmaku velim: „Tobe jarabi, tobe estagfirullah! Vala sam znao daje u nama nam Glavna Diasporska Vertikala (GDV) plaho svestrana, da se bavi kupljenjem para za razne dobrotvorne namijene nanijećene za Njezinu promociu i afirmaciu šta se mota Njojzi u glavici premudroj i hiperkativnoj, a kako viđam jamda se sada poćela hronićno zabavit i filmskom produkciom da Njezino ime piše na špici daje Ona kupila ovda pare i čistila ljude - nek se ljudi ćiste - i daje Ona producenat od snimanja već davno snimitog filma, al moj Al-Dino nisam ni sanjo da će se poćet bavit sa „pest control“ i riješavanjem nas od gnjida tih opasnijeh što rove i ruše stabilnost od naše diaspore. To je zame pravo iznenađenje. Šta kazat već – iznenadit sam al u pozitivnom smislu.“

A Al-Dino će meni: „Jes vidijo njezinje imenjakinje Senada Bosnić-Ekić šta veli da bi se ambasador samo svađo i koja dalje veli - ako ambasadora ne slaviš nisi podoban i da su u njega mu na prijemu u ambasadi bili samo lojalni i odani. Al ja mislim Bingo-efendija da hih je anamo u njega mu ambasadici doli u najmanjomu mutvaku bila šakica od otijeh što za njega kobajage navijaju a bome u tete Senade za dan od državnosti bilo preko tri hiljade BiH – duša naše diaspore...ono u stilu „Nećemo anbasadora Arnauta, hoćemo našeg ženskog - čvrste ruke Tita, narod se dijasporski ovda zaoto pita!!!“

Ja njemu velim: „Ohanider Al-Dinooooo, sine dragi. Ehaaa ba! Ima da ti tude bude nešta poućno. Ako se budeš ljepo i upamet školo i dobacijo do anbasadora nemereš se samo svađat ko ovaj Arnaut. Moraš bit diplomant ko teta Senada. Miran ćoban, niježan prema stadu koje ćeraš, dostojastven, galmurozan, vertikalan, lider, medit raji, a ne bit svađalica. A otaj Arnaut ćuo sam ja zanjega. Otaj kažu more posvadit dva oka u glavi pa sve frljavo okonjeg!“

Bome Al-Dino još uporniji baš ko neka od onih Senadina gnjida pa rovi li rovi: „A jes pažljivo proćito ono što teta Senada piše da Arnaut IDE nazad ako BOG da, što prije, što bolje, njegova bolesna sujeta, njegov ego je previše čak i za ovu prostranu zemlju – bolesnik!“...“Vidiš li li kako energićno piše IDE velkim slovima, pa i Allaha dželešanuhu piše svim velkim slovima ono – ako BOG da, a ne Bog da, jamda postala još religijoznija. Doćim, šta veliš da se ti Bingo-efendija obratiš mešihatu našom i svim našim bošnjaćkim islamskim centrima i đamijama da prdsjednik u nama nam od mešihata Jasmin efendija Bekrić, znaš Bingo, onaj ha-ha-ha šifra kurban-smrznuti flam đabni jal dolar tona netobruto - smrznit franko Ploće - kolega Klanco- Njemaćka u talu - akounti od butun evlada pa priljev dolarova suficita Australiji pravi - ljepo selo Lepenica a u njojzi kurban-kućica, taj, taj, žujan, pada se on poćne bacat po seđdi i da bude naredijo svim hođama glavni glavuzija od hođa Mujalo da se i oni Allahu dželešanuhu pravo iz srca mole i poju antianbasadorske i antišejtanske dove da ovaj Arnaut šta prija ode...a vidiš Bingo da su u njega bolesna sujeta i previše i za ovu prostranu zemlju Australiju i napisa naša teta Senada diagnozu mu - bolesnik “.

A ja spušćah fuzbal na zemju: „Ota ideja za kolektivne molitve i antianbasadorske dove da mu što prija vidimo leđa ti je plaho dobra ideja moj si mi Al-Dino. Mislim da bi najtibolje bilo kadbi Muki pozvo Jasmina, Mujalu i bratiju al pusti ba Al-Dino sad kućicu i Lepenicu, nemere jamda prdsjednik od mešihata po Tešnju il okole ćaršije sebi sobe iznajmljivat jal u motelima spavat kad ode doli. Mora prdsjenik imat nužni prdsjednićki smiještaj u selu mu rodnom. Pusti ba sad kurban-kućicu, okrenimose istijerivanju šejtana! Hajmo vako! Ja ću zaringat kolege a najtijebolje da se organizuje prijem u Jelenskom Parku kod kolege Mukija i da dovedemo Hazreti Senadu pa metnemo pustekije ukrug oko Nje i padamo doli a sve na glas ućimo: „"E‘uzu bi-l-Lahi-l-azimi ve bi vedžihihi-l-keri-mi ve sultanihi-l-kadimi mine anbasadorski-š-šejtani-r-radžim… pa udrimo jednu strogo pojaćanu jerbo je to anbasador ba šejtan pogolem ito vako… Bismi-l-Lahi Allahhumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi. E‘uzu bi-l-Lahi mine-š-šejtani Arnauti anbasadori minnefhihi ve nefesihi ve hemzihi.” A Njojzi moremo strave saljevati da se smiri i da u njojzi prestanu gorit tolke vatre.

A to što mu je postavila diagnozu o bolesnoj sujeti koja je previše i za golemu zemju košto je Australia i da je bolesnik, Ona je ba kopetentna, jerbo je Ona prija Arnauta proglasita za anbasadoricu od univerziteta svijetskog usarajvu, daklem kolegica je od kolege Arnauta pamu ona to kolegialno išareti disketno da ne bude tolko sujetan da mu je za sujetu i Australija tjesna, a Ona nikad nije bila sujetna jerbo je kad je bila Malehna pelcovata protiv sujete. Dobila vaktiju! A što mu je diagnozu dala da je bolestan pa hećimka je to naša preškolata šta ima sepet diploma koštosu na premjer:

diploma filozofskog fakulteta Deakin Univerziteta u Melbourne,

završit postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,

završit Filozofski fakultet na lingvistici,

godinu dana provedenih ko stipendist na Sveućilištu od Univerziteta u Zagrebu, đe je sve naućila jerbo se na sveućilištu ući ama baš sve,

magistrirala u Melbourne,

plus BA stupanj za interpretaciju i prevođenje,

plus pride Australian Centenary Medal – Queen Elizabeth II za Business achievement, inspirational leadership and vision…

… itakodalje i takobliže moj si mi Al-Dino. Ona je daklem potpuno kopetentna da izdaje diagnoze i hećimska uvijerenja ko more prićat ovdi po našoj diaspori a ko nemere. Svijetska doktorica ba! Psihijatorka! Sijećaš li se ba kako je na stotine atresa po internatu poslala diagnozu onom munafiku Nadanu Filipoviću đe piše da je “ludi ludjak”. Dupla ba diagnoza! Hem ludjak, hem još ludi ludjak! Otadse on pravo narezilijo i nemere niđe izać adamu naša raja ne viće đes ba ludi ludjaku, pa zaoto nesmije po cesti hodat već se krije. Al injega će bome naša Doktorica anbasadorica magistrica specijalisica filozofka ligvistica BA prevoditeljica Hazreti Senada riješit upaketu kad budne riješavala pitanje svih gnjiva što rove i pokušavaju rušit stabilnost od naše diaspore. Neka mu! Budne rovijo i budne pokušavo rušit stabilnost naše nam diaspore! Za njegće ona već upotrebit specialni Mortein supet zvijezdica da ga udune i zatvori mu oba oka, a ne ono jada od OKA mu antidiasporskog đe pušća kojekake budalešćine o našoj diaspori i Njojzi i alimima košto je Alija efendija Resulović - Mudri i naš glavni prestavnik teletualaca na svijetskom kogresu naučenjaka-alima behadiaspore usarajvu a to je sticajem od obijektivnih okolnosti u Nje Njezin čojk. Nejma nama nafake dok Ona jope ne preuzme uzde od vjeća u Njezine mubarek rukice.

Jedino mi je nešta posebno iteresatno, moj si mi Al-Dino! Svi dosadašnji anbasadori i otpravnici od posleva kojim je naša vertikala davala kojekake nadimke ala ćetnik, stara kokoš, rumeno presence, i ćemu smo se svi odsrca hakatali, jaštaradi - baš je bilo šega, helem svi ti anbasadori i diplomski službenici jedva doćekivali da him madat prođe, al sad uslućaju ovog upornog Arnauta Ona jedva ćeka da on ode i ne krije svoje nestrpljenje i radost. Biće to unikum slućaj, a kad dođe novi anbasador izsarajva ima i njega da izludimo s Njom na ćelu sistem ista meta isto rastojanje. Prvom mu medimo i medimo pa mu ga viknemo pa ima da pije svaki dan hapaurina po 100 milihgrama i ima da Nju sluša po sistemu veži konja đe ti Hanuma kaže i da igra kako Ona svira.

Drukćije nemere moj si mi Al-Dino! Upamet se i ućlani se, tuspasi se!!!  

 

Komentari  

 
0 #2 Abduselam 2013-12-02 23:12
Ja sam za gospodju Senadu jer ona znade sve nase potrebe i ima razumjevanja za nas i ljepo sve organizuje i ja sam za nju da bude opet predsjednica naseg bh vjeca i da sve bude lijepo kako je bilo a ovi ambasador neka ide ko svi drugi ali ona ostaje vijecito u nasim dijasporskim srcima, snovima, dovama i nadama. Bog joj dao najbolje zdravlje i svaku nafaku. A kad dodje u Adelajdu bujrum njozi i svima koje povede u mene jer ima se i moze se. Eto tolko od mene.
Citat
 
 
0 #1 Nadan Filipovic 2013-12-02 22:35
Gospodine Amire, ako se tako uopće zovete! Vaš komentar je jako, jako uvredljiv, prostački sročen i ličan. Takvi komentari ne prolaze! Vaš IP je zabilježen i ako se s njega budete javljali znajte da Vam ni jedan budući komentar, ma kakav bi, neće biti ovdje objavljen. Usput da Vam kažem, vidi se da ste pravi primitivni papčina, a ja nisam ni znao odakle sam došao dok se nisam našao u Australiji.
Zbogom!
Citat
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Facebook

prenesi tekst na facebook

Izbor slika iz galerije

Najnoviji komentari

home search