LINKOVI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Home FELJTONI Sandžak u NOB-u
Sandžak u NOB-u PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 27 Ožujak 2018 09:52

 

Esad RahicSandžak u Drugom svjetskom ratu (11)

Mr sci. Esad Rahić

Muslimanska milicija i vulnetari u Sandžaku

Od druge polovine 1941. godine na prostorima Sandžaka počinje da djeluje tzv. „Muslimanska milicija’’, koja se u historijskim izvorima iz tog doba naziva i „muslimanska vojska’’. Ove jedinice su formirane na nivou četa, a ponegdje su imale snagu do nivoa bataljona.

U historiografiji se stvara misterija oko pitanja tzv. sandžačke muslimanske milicije koja se neopravdano izjednačava po svojoj ulozi sa četnicima, ustašama i drugim istinski zločinačkim formacijama. Šta je to zapravo muslimanska milicija i kakva je njena uloga bila u poslednjem svjetskom ratu?

Muslimanska milicija je organizirana u cilju odbrane svojih sela i domova, dakle, jedna vrsta samoodbrambenih jedinica. One su imale vojno obilježje samo po tome što su bile naoružane i što su imale svoj komandire. U svemu drugom, ni po čemu se nisu razlikovale od ostalog seoskog stanovništva, živjeli su u svojim kućama, hranili se u svojim porodicama, kretali se u seoskim, civilnim odijelima i bili naoružani najčešće sopstvenim oružjem. Bile su jednonacionalne organizacije sastavljene isključivo od Bošnjaka. (Mustafa Memić, Bošnjaci-Muslimani Sandžaka i Crne Gore, str. 313)

Čak ih je i Oblasno rukovodstvo antifašističkog pokreta u Sandžaku u svojim ratnim izvještajima tretiralo kao odbrambene organizacije koje su branile svoja sela i nisu dozvoljavle da u njih ulaze, prvenstveno četnici, a nisu bili saglasni ni sa ulaskom partizana, mada su se prema jednima i drugima sasvim različito odnosili. Sa četnicima su se konfrotirali i uvijek bili spremni na borbu sa njima, a s partizanima se dogovarili i iznalazili mogućnosti da ih odvrate od upada u njihova mjesta. To potvrđuju mnogobrojni izvještaji Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak, kao i Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku.

Komunisti su imali jednu čudnu tendenciju da ratna zlodjela što ravnomernije podjele na sve jugoslovenske narode i u cilju stvaranja te vještačke i neistinite ravnoteže bošnjačkom narodu je kao poslijeratno ideološko, nacionalno i historijsko breme bačeno na pleća djelovanje tzv. muslimanske milicije, iako je i njima bilo jasno da se ove formacije nikako ne mogu izjednačavati sa četnicima, ustašama, ljotićevcima i njima sličnim. Jedino što su im mogli zamjeriti bilo je da se pripadnici ovih samoodbramebenih jedinica nisu slagali sa revolucionarnim komunističkim ciljevima partizana jer su bile pristalice starog kapitalističkog društvenog uređenja. Okupator je tolerisao postojanje muslimanske milicije jer ga ona nije napadala, a u svojim mjestima je obezbjeđivala red i mir.

Za razliku od njih na teritoriji koja je bila sastavni dio tzv. Velike Albanije okupator je formirao tzv. vulnetare, odnosno „milicija volontario antikomunista’’ (milicija za borbu protiv komunista’’). Ove milicijske jedinice su postojale samo u gradovima i bile su mješovitog nacionolnog sastava. U njima je po pravilu bio jednak (proporcionalan ) broj Srba i Crnogoraca s jedne i Bošnjaka s druge strane. Ovakve jedinice su formirane u Plavu, Gusinju, Gornjoj Ržanici, Rožaju, Bijelom Polju i Sjenici. Bila je to i jednim dijelom plaćena vojska. Oni su imali zadatak da čuvaju granicu prema Crnoj Gori, za šta su bili motivirini i zbog činjenice da su na taj način istovremeno branili i svoja sela i svoje domove od četničkih upada i pokolja.

I jedinice vulnetara su često puta znale da prijateljski, zaštitnički i saveznički djeluju u odnosu na parrtizanski pokret. Na primjer, u vrijeme, kada su na prostorima Vasojevića i dijela Sandžaka četnici činili najteže zločine protiv partizanskih odreda, vulnetari Plava i Gusinja su pripadnicima partizanskih odreda, bataljona i gerilskih jedinica pružali pomoć i utočište na prostorima koji su bili pod njihovom kontrolom. Tako se tokom 1942. i 1943. godine andrijevačka i beranska gerila uspjela spasiti od četničkog uništenja zahvaljujući saradnji i pomoći jednog dijela plavskih i gusinjskih vulnetara, a na prostorima Gornjeg Bihora pomoću pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta.  Upravo u periodu kada su na teritoriji Gornjih i Donjih Vasojevića pobijeni od četnika mnogi organizatori i rukovodioci narodno-oslobodilačke borbe, oni partizani koji su uspjeli da pređu na prostor plavskog i gusinjskog kraja, tokom 1942. do oktobra 1943. godine bili su na sigurnom, jer na ovom prostoru nije poginuo u pomenutom periodu nijedan crnogorski partizan. (Mustafa Memić,“Muslimanska  vojska’’ – milicija – vulnetari, Bošnjaci (Muslimani) Crne Gore, Podgorica 2002, str.222; Mustafa Memić, Bošnjaci-Muslimani Sandžaka i Crne Gore, str. 313)

Muslimanska milicija (muslimanska vojska) nije bila hijerarhijski povezana, već su svaka za sebe bile nezavisne, djelujući na svom prostoru, odnosno svom rodnom kraju.

Bataljonom u Donjem Bihoru komandovao je Ćazim Sijarić, dok mu je zamjenik bio Smajo Trubljanin. (Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sinovi Sandžaka, Frankfurt na Majni 2003, str. 306-310)

Četom u Gostunu (prostor prema Šahoviću i Pavinom Polju), komandovao je Selim Juković, (Harun Crnovršanin-Nuro Sadiković, Sandžak porobljena zemlja, Zagreb 2001, str. 464-470), a ona je bila organizaciono vezana s muslimanskom jedinicom u Komaranima između Prijepolja i Bijelog Polja, čiji je komandat bio Husein Rovčanin. (Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sinovi Sandžaka, Frankfurt na Majni 2003, str. 268-274)

Prve jedinice koje su od početka formirane kao mulsimanska milicija bile su u Hisardžiku, kod Prijepolja i njima je komandovao hodža Sulejman Pačariz. (Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sinovi Sandžaka, Frankfurt na Majni 2003, str. 277-284)

Jedna četa muslimanske milicije postojala je u selu Petnici, u Gornjem Bihoru kod Berana.  Obuhvatala je sela Petnicu i Vrbicu. Komandant joj je bio Osman Rastoder, hodža iz Petnice, a njegov zamjenik Đule Agović. (Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sinovi Sandžaka, Frankfurt na Majni 2003, str. 348-353)

Bataljonom u Donjem Bihoru komandovao Galjan Lukač.  U njegovoj jedinici je bilo i Bošnjaka i Crnogoraca. (Mirko Ćuković, Sandžak, str.336,466 – 467)

Komandant rožajskih vuluntera je bio Mula Jakub Kardović, komandir žandarmerije Ćerim Kurpejović, a nonprefekt (načelnik sreza) Adem-aga Kurtagić. Rožajski vulnetari su se naročito istakli u borbama sa četnicima prilikom odbrane Novog Pazara. (Harun Crnovršanin-Nuro Sadiković, Sandžak –  porobljena zemlja, Zagreb 2001, str.533-540)

U Sjenici je bila formirana milicijska četa mješovitog nacionalnog sastava od Bošnjaka i Srba. To je bila jedna vrsta mirovne milicije i formirana je po uputstvima Hasana Zvizdića. Također, u sjeničkom kraju postojala je i muslimanska milicija borbenog karatera kojom je komandovao Čamil Prašović. (Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sinovi Sandžaka, Frankfurt na Majni 2003, str. 248-252)

U Novom Pazaru muslimanskom milicijom je komandovao Biko Drešević, (Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sinovi Sandžaka, Frankfurt na Majni 2003, str. 377, 225 - 231), dok je specijalna i posebno obučavana borbena jedinica djelovala pod komandom Džema Koničanina. (Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sinovi Sandžaka, Frankfurt na Majni 2003, str. 225-231)

U Plavu i Gusinju komandiri četa bili su: Haso Redžepagić, Mehmed, Amir i Hakija Šabović, Juso Medunjanin, Adem Lješnanin, Zajo Radončić, Abdulah Đombalić, Zejnil Đombalić,  Muharem Rašić, Bajram Laličić, Iso Deljanin, Kupo Radončić. Neki od njih su bili saradnici narodooslobodičkog pokreta, a od 1944. i aktivni učesnici u njemu (Rašić, Laličić i Deljanin). Mustafa Memić,“Muslimanska  vojska’’ – milicija – vulnetari, Bošnjaci (Muslimani) Crne Gore, Podgorica 2002, str.223).

Pljevaljsko-pribojska četa je formirana februara 1942, a rasformirana aprila 1943. godine. Komandant ove milicije bio je Asim Hasanbegović, a njegov zamjenik Hamdija Kriještorac. (Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sinovi Sandžaka, Frankfurt na Majni 2003, str. 301-304) Ova je milicija avgusta 1943. godine ušla u Bošnjački odred za odbanu grada Pljevalja od četnika, a septemnba 1943. veći broj njenih boraca stupio je u II porletersku sandžačku brigadu.

Ove muslimanske jedinice su bile seljačka vojska, bez izgrađene i jedinstvene platforme. Ono što ih je prije svega povezivalo je njihova teritorija i njena odbrana od opasnosti i odbrana domova, svojih porodica, običaja, tradicije, vjere, načina života i osjećanja ljudi. Nažalost ove jedinice nisu uspjele da spriječe pokolj bošnjačkog življa u Bihoru i srezu pljevaljskom, u prvom redu zato što su ove genocidne akcije četnici izveli uz saradnju i uz podršku italijanskog okupartora. Ali su zato svoj narod uspjeli da odbrane od četničkog pokolja u Novom Pazaru, Sjenici Prijepolju i Komoranu, jer u ovim krajevima je muslimanska milicija bila brojnija i bolje naoružana. Isto se može reći i za Plav, Gusinje i Rožaje. (Mustafa Memić,“Muslimanska  vojska’’ – milicija – vulnetari, Bošnjaci (Muslimani) Crne Gore, Podgorica, 2002, str. 226)

KRAJ FELJTONA

(Ovaj feljton je prenesen sa portala AVLIJA, portala za kulturu, književnost i društvene teme, svakako uz dozvolu Redakcije i samog autora, gospodina Mr sci. Esada Rahića. Redakciji AVLIJE i gospodinu Rahiću dugujemo golemu zahvalnost.)

Ažurirano: Utorak, 27 Ožujak 2018 09:54
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Facebook

prenesi tekst na facebook

Izbor slika iz galerije

Najnoviji komentari

home search