LINKOVI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Home "Roman - Rušid" RUŠID - roman u nastavcima
RUŠID - roman u nastavcima PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 02 Listopad 2018 10:09

 

Sarajevo 1945Rušid - priča o čovjeku koji se rodio u strahu, živio u strahu i umro u strahu (35)

Nadan Filipović

Mukla tišina u Sarajevu

Dan nakon vješanja na Marindvoru, grad osvanu izlijepljen golemim plakatima na kojim su pučanstvu saopćene presude izrečene pred Prijekim ratnim sudom Stožera pukovnika Luburića.

PRIJEKI RATNI SUD STOŽERA PUKOVNIKA LUBURIĆA – SARAJEVO

Sud. br. 6/1945.

OGLAS

Prijeki ratni sud stožera pukovnika Luburića u Sarajevu je radi djela protiv obstanka NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE iz čl. 98. t. 1., 2., 3., 4., 5., 6.i 7. K.z. osudio:

I. OSUDOM od 5. Ožujka 1945. Ukp. br. 1/1945.

1. PECIĆ MUHAMEDA, sina Hamida, rođenog 1906. u Mostaru, mehaničara iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

2. VUČIJAKOVIĆ MUHAMEDA, sina Hamida, rođenog 1905. u Mostaru, posjednika iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

3. ŠELO JUSUFA, sina Salke, rođenog 1898. u Blagaju, umirovljenog oružnika iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

4. KOLODER PAŠU, sina Mustafe, rođenog 1902. u Mostaru, obućara iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

5. MALJEVIĆ ARSLANA, sina Ahmeda, rođenog 1902. u Mostaru, piljara iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

6. BOBIĆ MUSTAFU, sina Bećira, rođenog 1900. u Drežnici, posebnika iz Mostara na kaznu smrti streljanjem;

7. PILAVDŽIĆ ALIJU, sina Osmana, rođenog 1899. u Opličićima, piljara iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

8. ALENDAR SULEJMANA, sina Ibre, rođenog 1911. u Ljubuškom, upravljača samovoza iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

9. SALKOVIĆ SALEMA, sina Ahmeda, rođenog 1923. u Mostaru, posebničkog činovnika iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

10. REBAC AHMEDA, sina Saliha, rođenog 1900. u Mostaru, bravura željezničke radionice iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

11. ZUBAC IVANA, sina Franje, rođenog 1912. u Bradnićima, redarstvenog dočinovnika iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

12. ĆUMURIJA MEHMEDA, sina Ahmedage, rođenog 1900. u Mostaru, trgovca iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

13. GLAVOVIĆ MUJU, sina Sulejma, rođenog 1905. u Mostaru, piljara iz Mostara, na kaznu smrti streljanjem;

14. RALJEVIĆ IBRAHIMA, sina Salke, rođenog 1918. u Mostaru, kovača iz Mostara, na kaznu smrti strijeljanjem;

15. SULEJMANOVIĆ KEMALA, sina Izaha, rođenog 1922. u Mostaru, stolara, na 7 god. teške tamnice;

16. PALA EDHEMA, sina Šaćira, rođenog 1924. u Mostaru, trgovačkog pomoćnika iz Mostara, na 7 godina teške tamnice;

17. RIZVANIĆ OMERA, sina Hasana, rođenog 1927. u Mostaru, upravljača samovoza, iz Mostara, na 7 godina teške tamnice.

II. OSUDOM OD 10. OŽUJKA 1945. UKP. 2/1945.

18. KLIKIĆ IVANA, sina Stjepana, rođenog 1894. u Đurđevcu, djelatnog dopukovnika, sudca iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

19. STROMAR MIROSLAVA, sina Josipa, rođenog 1904. u Skebenu, činovnika Državne bolnice iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

20. DURIĆ VAHIDU, kćer Omera, rođenu 1910. u Ljubinju, krojačicu, iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

21. ŠEGOVIĆ NIKOLU, sina Nikole, rođenog 1904. u Janjini, činovnika ravnateljstva hrvatskih državnih željeznica iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

22. WAGNER LJUDEVITA, sina Josipa, rođenog 1909. u Grudi, djelatnog zrakoplovnog natporučnika, na kaznu smrti streljanjem;

23. KAPETANOVIĆ SALKA, sina Zaima, rođenog 1913. u Trebinju, činovnika Ravnateljstva hrvatskih drž. Željeznica iz Sarajeva, na 20 god. teške tamnice;

24. RADOSAVLJEVIĆ LAZARA, sina Lazara, rođenog 1904. u Sarajevu, višeg željezničkog kontrolora iz Sarajeva, na 10 godina teške tamnice;

25. REPOVAC BAKIRA, sina Ismeta, rođenog 1921. u Ostrošcu, elektromehaničara iz Sarajeva, na 10 godina teške tamnice;

26. DURIĆ MAHMUDA, sina Omera, rođenog 1922. u Ljubinju, đaka iz Sarajeva, na 7 godina teške tamnice;

27. MAJER LIBUŠU, kćer Josipa, rođenu 1924. u Dubrovniku, učenicu iz Sarajeva, na 7 godina teške tamnice;

28. DŽUMHUR DŽEMALA, sina Abduselama, rođenog 1924. u Beogradu, svećenika iz Sarajeva, na 5 godina teške tamnice;

29. VUJEVIĆ MILANA, sina Strahinje, rođenog 1928. u Sarajevu, puškara iz Sarajeva, na 3 godine teške tamnice;

30. MANDIĆ STANU, kćer Riste, rođenu 1927. u Reljevu, učenicu iz Sarajeva, na 5 godina zatvora.

III. OSUDOM OD 22. OŽUJKA 1945. UKP.3/1945.

31. FOCHT JOSIPA, sina Ivana, rođenog 1897. u Zagrebu, bivšeg povjerenika podržavljene trgovine, iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

32. FOCHT ŠARLOTU, kćer Haima Ozmo, rođenu 1902. u Olovu, kućanicu iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

IV. OSUDOM OD 12. OŽUJKA 1945. UKP. 4/1945.

33. MATIĆ RATKA, sina Filipa, rođenog 1924. u Sinju, djelatnog streljca iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

34. ĆATIPOVIĆ DAVORA, sina Nikole rođenog 1923. u Sinju, djelatnog rojnika iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem.

V. OSUDOM OD 12. OŽUJKA UKP 5/1945.

35. HADŽOVIĆ SALIHA, sina Ahmeda, rođenog 1922. u Vihoru, djelatnog dorojnika iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem.

VI. OSUDOM OD 13. OŽUJKA UKP 6/1945

36. HADŽIIBRAHIMOVIĆ GALIBA, sina Ahmeda, rođenog 1911, u Visokom, pričuvnog vodnika, iz Visokog, na kaznu smrti streljanjem.

VII. OSUDOM OD 14. OŽUJKA UKP 7/1945

37. HADŽISELIMOVIĆ FERIDA, sina Bećira, rođenog 1916. u Sarajevu, brijača iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

38. HUSKOVIĆ IBRAHIMA, sina Muje, rođenog 1906. u Stocu, trgovac iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

39. GANIBEGOVIĆ ABIDA, sina Šemse, rođenog 1912. u Šipovu, obućar iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

40. SAHAČIĆ SULEJMANA, sina Sulje, rođenog 1911. u Jajcu, stolara iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

41. MEHMEDBAŠIĆ NASIHU, kćer Mahmuda, rođena 1924. u Sarajevu, sveučilištarka iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

42. ZENUNOVIĆ HAJRUDINA, sina Ragiba, rođenog 1920. u Koraju, rudarskog činovnika iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

43. DAMJANIĆ TEOFILA, sina Franje, rođenog 1912. u Splitu, djelatnog konjičkog sartnika iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

44. KUČUKALIĆ HIKMETA, sina Mehmeda, rođenog 1915. u Brčkom, vlasnika podržavljene trgovine iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

45. ALIKADIĆ RASIMA,sina Omera, rođenog 1917. u Seonici, željezničkog činovnika iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

46. NEZIRHODŽIĆA ABDULAHA, sina Hadži Huseina, rođenog 1911. u Sarajevu, trgovca iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

47. TERZIĆ IBRAHIMA, sina Mustafe, rođenog 1913. u Tuzli, popravljača samovoza iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

48. HADŽIOMEROVIĆ EMINU, kćer Mahmuta, rođena 1925. u Mostaru, sveučilištarku iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

49. ADŽEMOVIĆ ŠERIFA, sina Muhameda, rođenog 1913. u Donjem Vakufu, sudca kotarskog suda iz Sarajeva, na 15 godina teške tamnice;

50. NALČADŽIĆ HUSEINA, sina Avde, rođenog 1919. u Sarajevu, činovnika Ulema-medžilisa iz Sarajeva, na 15 godina teške tamnice;

51. KEKETOVIĆ OSMANA, sina Mustafe, rođenog 1906. u Sarajevu, dočinovnika, iz Sarajeva, na 10 godina teške tamnice;

52. BAHTIJAREVIĆ KEMALA, sina Ibrahima, rođenog 1908. u Banjoj Luci, činovnika ravnateljstva pošta iz Sarajeva, na 10 godina teške tamnice;

53. KAŽINIĆ DŽEMALA, sina Hasana, rođenog 1911.u Gacku, djelatnog častničkog namještenika, na 5 godina teške tamnice;

54. BEŠLAGIĆ REŠADA, sina Nurage, rođenog 1909. u Tuzli, činovnika Ravnateljstva hrvatskih državnih željeznica iz Sarajeva, na 2 godine teške tamnice;

55. KUČUKALIĆ IRFANA, sina Mehmeda, rođenog 1917. u Brčkom, trgovac iz Sarajeva, na 1 godinu teške tamnice.

Odlukom Zapovjednika pukovnika Luburića, a temeljom propisa čl. 65. ZOUVS-a, ublažena je smrtna kazna streljanjem, na kaznu doživotne teške tamnice, osuđenima pod gore navedenimbrojem 37. do broja 44.

VIII. OSUDOM OD 21. OŽUJKA 1945. UKP. 8/1945.

56. NAZEČIĆ HALIDA, sina Mustafe, rođenog 1927. u Sarajevu, učenika iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

IX. OSUDOM OD 21. OŽUJKA 1945. UKP.9/1945.

57. DŽEMIDŽIĆ MESUDA, sina Smaila, rođenog 1923. u Sarajevu, djelatnog strielca iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

X. OSUDOM OD 24. OŽUJKA 1945. UKP. 10/1945.

58. KARIKLIĆ LJUBICA, kćer Svetozara, rođenu 1921. u Bos. Šamcu, domaćicu, iz Reljeva, na kaznu smrti streljanjem;

59. KELEZ JAKOVA, sina Luke, rođenog 1912. u Trebinju, djelatnog zrakoplovnog poručnika iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

60. ŠARENKAPU SAFETA, sina Mehmeda, rođenog 1909. u Sarajevu, knjižara iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

61. KOLUMBIĆ NIKOLU, sina Marijana, rođenog 1916. u Dubrovniku, zemljoradnika sa Stupa, na kaznu smrti streljanjem;

62. PAULIĆ EFREMA, sina Ivana, rođenog 1910. u Trstu, učitelja, pričuvnog natporučnika, iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

63. ĐOKIĆ SIMU, sina Vlade, rođenog 1924. u Vogošči, gostioničara iz Vogošće, na kaznu smrti streljanjem;

64. VUJASINOVIĆ DRAGU, sina Tome, rođenog 1918. u Čajniču, svećeničkog pripravnika sa Ilidže, na kaznu smrti streljanjem;

65. ŽIGART IVANA, sina Ivana, rođenog 1906. u Trstu, pričuvnog natporučnika iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

66. DURBEŠIĆ NEVENA, sina Ive, rođenog 1923. u Sarajevu, sveučilištarca, iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

67. KNEŽEVIĆ DOBRILU, kćer Nikole, rođenu 1922. u Sarajevu, privatnu činovnicu iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

68. KRSMANOVIĆ GLIŠU, sina Riste, rođenog 1909. u Zabrđu, pobirača poreza iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

69. MARTINOVIĆ STJEPANA, sina Antina, rođenog 1904. u Sarajevu, pričuvnog zrakoplovca iz Sarajeva, na doživotnu tešku tamnicu;

70. KALINIĆ NIKOLA, sina Ćetka, rođenog 1904. u Reljevu, zemljoradnik iz Reljeva, na doživotnu tešku tamnicu;

71. PAULIĆ MARIJU, kćer Ivana, rođena 1920. u Trbovlju, domaćica iz Sarajeva, na 15 godina teške tamnice;

72. KOVAČIĆ Dr. MAKSU, sina Jakoba, rođenog 1892. u Sv.Trojici, profesora, pričuvnog nadsatnika iz Sarajeva, na 5 godina teške tamnice;

73. ŠAHINPAŠIĆ FATIMA, kćer Envera, rođena 1922. u Ozrenu, domaćica iz Sarajeva, na dvije godine teške tamnice;

74. GRGIĆ ANTU, sina Nikole, rođenog 1920. u Desnama, zemljoradnika iz Sarajeva, na dvije godine teške tamnice;

75. KARIKLIĆ VUKOSAVA, kćer Svetozara, rođena 1926. u Rajlovcu, domaćica iz Reljeva, na jednu godinu teške tamnice;

76. GAJEF EMILIJU, kćer Ivana, rođena 1898. u Temišvaru, krojačica iz Sarajeva, na jednu godinu teške tamnice;

77. KNEŽEVIĆ Ing. STIPU, sina Ivana, rođenog 1904. u Sarajevu, pričuvnog satnika, na jednu godinu teške tamnice;

Odlukom Zapovjednika pukovnika Luburića, a temeljom propisa čl. 65. ZOUVS-a, ublažena je smrtna kazna Kariklić Ljubici na kaznu doživotne teške tamnice.

XI. OSUDOM OD 26. OŽUJKA 1945. UKP. 11/1945.

78. HAMZIĆ IZETA, sina Mustafe, rođenog 1902. u Sarajevu, kafanara iz Sarajeva, na 5 godina teške tamnice;

79. PARLOV STJEPANA, sina Nikole, rođenog 1900. u Travniku, soboslikara, iz Sarajeva, na 5 godina teške tamnice;

XII. OSUDOM OD 26. OŽUJKA 1945. UKP. 12/1945.

80. PRAŠELJ Ing. MATIJU, sina Franje, rođenog 1901. u Trstu, inžinjera, šumarskog tehničara iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

XIII. OSUDOM OD 26. OŽUJKA 1945. UKP. 13/1945.

81. SMILJANIĆ RADOJKU, suprugu Uroša, r. Stanišić, rođena 1910.u Sarajevu, državnu činovnicu iz Sarajeva, na kaznu smrti streljanjem;

82. TOMAŠEVIĆ VIŠNJU, kćer Vlade, rođena 1904. u Foči, državnu činovnicu iz Sarajeva, na 5 godina strogog zatvora;

83. PEČEK MILU, kćer Ivana, rođenu 1912. u Sarajevu, državnu činovnicu iz Sarajeva, na 5 godina strogog zatvora;

84. BLAGOVČANIN GROZDANU, kćer Ilije, rođenu 1903. u Sarajevu, državnu činovnicu iz Sarajeva, na 3 godine strogog zatvora;

85. ORDULJ JOZEFINU, kćer Marka, rođenu 1906. u Kaknju, državnu činovnicu, iz Sarajeva, na 3 mjeseca strogog zatvora.

Svi osuđenici bili su članovi komunističke Partije, istu organizirali, primali i širili komunističko promiđbeno tvorivo, davali i sakupljali za komunističku crvenu pomoć, nabavljali, otpremali oružje i streljivo partizanima u šumu, te organizirali jurišne udarne vodove "PETORKE", a sve sa svrhom da se nasiljem, zločinom i terorizmom sruši društveni poredak u NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ, te su, prema tome, počinili teške kažnjive čine protiv obstanka, slobode i nezavisnosti hrvatskog naroda.

Sve izrečene smrtne kazne izvršene su u zakonskom roku osim onih, koje su zamijenjene doživotnom teškom tamnicom.

PRIJEKI RATNI SUD STOŽERA PUKOVNIKA LUBURIĆA

Sarajevo, 29. ožujka 1945. godine

Jedan od ustaša je našao negdje taj plakat i donio ga u stan pa ga je zalijepio sa unutarnje strane ulaznih vrata. Lijepeći ga smijao se na sav glas: “Pukovnik zaista provodi pravu deratizaciju. Još 85 komunista je zaplatilo, pola od njih glavom, a ostali što na doživotne, što na dugogodišnje robije.”

Rušid je stao pored njega i prebirao po imenima: “Čudi me šta će pukovnik s ovim kojim je izrekao doživotne tamnice i višegodišnje robije? Ko će njih sada vuči u Jasenovac, Lepoglavu ili Gradišku. Nije moje da se petljam u pukovnikov posao, ali, da sam na njegovom mjestu, ja bih svu tu komunističku pobio, a ne da ih naša država hrani.”

-Suglasan sam s tobom moj Rušide. I ja bih isto uradio. – reče ustaša i izađe.

Rušid izvadi jedan mali tefterčić i tintoblajku, pljucnu malo u špic i poče stavljati recke. Onako kao kad se igra tablaneta. Četiri recke, a peta preko njih.

Iz kupatila izađe Alaga, svježe obrijan i namirisan. Našao pored lavaboa veliku bocu kolonjske vode što je pripadala ili vlasniku ili stanaru rekviriranog stana. Češljem, u hodniku, pažljivo raspoređuje par preostalih pramenova na ćelavoj glavi. Pogleda u Rušida zagledanog u zalijepljeni oglas.

-Ti Rušide baš blehn'o k'o tele u šarena vrata. Šta buljiš u taj papir?

-Četeres i devet naših od ukupno 85 – prošaputao je Rušid.

-O čemu pričaš bolan? Ne razumim!

-Razumićeš, itekako češ uhavizat'. Al' će bit' kasno. Hajmo nagarit' dok nas partizani još nisu potpuno zao'kolili. Vidiš da je dao streljati ustaškog dopukovnika Klikića samo zato što mu nije bio po volji. Preblag! Niko više nije siguran. Nek' samo mrven posumnja u nas, zaklani smo. Vakat je, bolan ne bio.  

-Još nije vakat. Šut', ni jedne više. Kontam i prekontavam sve mogućnosti. Za par dana ćemo don'jet odluku. Dok su u Sarajevu pukovnik Riđanović i muftija, dopukovnik hadži-hafiz Akif efendija Handžić, za nas dvojicu nema zime.

-Ha'de ba! Kakav Riđanović, kakav Handžić. Jebe se njiha dvojice za tebe i mene. Oni će svoje guzove garant izvuč', a mi ćemo bit' ostavljeni partizanima da nas rezuckaju, streljuckaju i vješuckaju.

Ustaške novine i krugoval su bombardovali stanovništvo Sarajeva da pukovnik Luburić daje sve od sebe da otkrije švercere živežnim namirnicama i da šverceri bivaju streljani na licu mjesta, bez ikakva suđenja, a da se sve živežne namirnice daju na raspolaganje Povjerenstvu kojem je na čelu ustaški muftija dopukovnik Poglavnikovog tjelesnog sdruga hadži-hafiz Akif ef. Handžić. Ustaški Večernji list je 6. ožujka 1945. godine objavio javni apel građanstvu Sarajeva sa pozivom da se pismeno obrate pukovniku Luburiću ako imaju ikakve primjedbe u vezi proganjanja švercera, jer, kako je naglašeno, za živežne namirnice postoji posebno Povjerenstvo koje će obezbijediti pravednu raspodjelu.

(nastavlja se)

Ažurirano: Utorak, 02 Listopad 2018 10:11
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Facebook

prenesi tekst na facebook

Izbor slika iz galerije

Najnoviji komentari

home search