LINKOVI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Home Bingo efendija - stalni gost
Bingo efendija - Ahtung!Ahtung!
Srijeda, 20 Veljača 2013 14:24

Mejtef - jedan na jedan (1)

Bingo-efendija, imam u prićuvi, alim frilancer, efikasan 99%

Mali Irhad je jako radozno. Kako znade dijet dobro oko kopjutera. Irhad stalno vjesi na kopjuteru. I ćita svašta nešta sa otog kopjutera zbog radi toga što ga plaho puno stvari iteresuje. On je ljubimac od kopjutera. Ono, odkako ga je babuka kao maksuma vodijo na otvor đamije u Melburnu da maksum i to viđa na kojem je bijo i naš rejs profesor i doktor Mustafa. Ono kadje Muha (šifra boks-meć u đamiji!) ko fol dao dvajes milja mešihatskih para, šatro njegove, Irhadćiću se rejs-efendija tude plaho svidijo. Mensećini otad Irhad stalno sanja jal da budne fuzbaler ko Đeko, a ako mu to ne uspije ondak mašta da budne rejs al kad mrven posraste. Druga dijeca na zidovima svojih soba imaju kojekake slike pijevaćica i pijevaća uslikate i to zovu posterima. Irhad samo ima jednu golemu Đekinu sliku a ostalo su sve malehnije slike od našog Mustafe – efendije. U koloru. A šta je posebno iteresatno on sa kopjutera sve sejvuje i bome skuplja sve ćlanke u kojim je rejs nešta reko ili piso koji je sada još pride i presjednik Svijetskog bošnjaćkog kogresa. Nek je vala - svaka mu dala! Mogo bi se jamda i za novog papu kadidovat doćim bi morao polagat naku razliku predmeta pa mu se jamda neda zahmetit.

Vako je bilo.

 
Bingo efendija - Ahtung!Ahtung!
Nedjelja, 10 Veljača 2013 15:34

 

Senad Hadžifejizović je baš komadina ahmaka a more bit i munafićki BG-provokator

Bingo-efendija, imam u prićuvi, alim frilancer

Od mog jarana Zuhdije u njega mu sin Irhad umije pravo oko kopjutera. Ko današnja dijeca. Irhad se dobro škola i dosta je naćitat. Ja mu govorim - sine Irhade nemoj se ba samo preškolati pa se svaćega nećega na horuk u životu prifatit pa zapoćet svašta nešta a ne svršit ništa. Ko naprimjer najprvije studiraš bijologiju, pa ondak tako u bijologiji nedokuhan skoćiš pa budneš ućitelj, pa se ondak jope zaletiš ko kamikaza u naku ontomolekulanu medecinu, pa se ondak zaletiš ko prasence u surutku u prevodijoce-translatore i uz to sve bilesi proglasiš se za traslatora frilancera. Velim mu ja: „Moreš Irhade sine od preškolovavanja i preletanja iz jednih školanja u druga školanja pod starost pomahnitat pa sebi još umislit da si našo bir ilađ ljek protiv raka koji je 99% efikasan i neškodljiv i da lupetaš da vraćaš pare ako ne izljećiš haste s rakonjama i to samo u 20-25% ako ne uspije 99% efikasno ljećenje. Pa ondak more ko kazat ja Irhada budaletine vamo mu ljek 99% efikasan a vraća pare u 20-25% slućajeva što je doćim matematićki nedokazivo.

I velim mu – moj Irhade najtije opasnije kad star ćojek pomahnita. Hade kad mlad pomahnita pa mu cjeli život u veselju prođe, al kad star pomahnita onda mu samo starost u veselju prolazi i sve konta otaj jadan ihtijar ja jazuk mu mladosti što ne pomahnita ko mlad pa da mu veselje što poduže traje.

Irhad klimata glavušicom i veli: „Kontam sve!“

 
Bingo efendija
Utorak, 25 Prosinac 2012 13:28

 

Bošnjaci Ahtung! Ahtung! – Jope ja!

Hađi Muradif Klokota mi je spratijo još taze iformacija o Svijetskom kogresu Bošnjaka i Bošnjaćkoj nacijonalnoj fodaciji

Mustafa Karaman – Bingo efendija, imam u prićuvi

Muradif Klokota moj zvati Jazija mi je jope preko u njega mu sina bošnjaćkog arslana Irhada spratijo emajla sa najnovijim taze iformacijama. Moj imenjak i kolega rejs profesor i doktor je na teferiću kadse slavilo devetnest godina mešihata islamske zajenice Sanđaka ovako muhabetijo: „Snaga Bošnjaka nije u vojnoj sili, već u vjeri i moralu, u kulturi i nacionalnom ponosu, koji zahtijeva od Bošnjaka da udare čvrste temelje za svoju sigurnu kuću na Balkanu. Mi Bošnjaci moramo da podižemo našu zajedničku kuću, koja će biti dovoljno široka za sve Bošnjake ma gdje se oni nalazili i dovoljno sigurna i stabilna da zaštiti naš narod od genocida“. Citiro ja Bingo odslova doslova.

Mašala! Aferim kolega Mustafa! Neka ti i otaj nijet budne hajirli. Kolko morem uhavizat praviće se naka sigurna kuća na Balkanu za sve Bošnjake koji tude žive. Ja znam da se i u Australiji nalaze “sigurne kuće” al su one predvidite i nanijećene samo za ovdi žene kad hina čojek izmariše jal natuleha pa uteknu od njega u tu “sigurnu kuću”. Morebit će po toj tvojoj biti jope ko ispod žita parola “Svi Bošnjaci u jednoj državi!”.

 
Bingo efendija: Jope Ahtung, ahtung!!!
Subota, 22 Prosinac 2012 13:23

 

Braćo, Bošnjaci vas cjela dunjaluka, ponove ćese kupit pare za anbicijozne svijetske akcije! Nejma odmora dok traje bošnjaćka obnova!

Mustafa Karaman – Bingo efendija, imam u prićuvi

Dragi Bošnjaci, braćo i sestre u islamu. Evo da vam se javim sa vjestima iz Sarajva, svijetskog centra od nas Bošnjaka. Mi Bošnjaci smo svašta bili, i naki brez ikake vijere biva ko neopredjeljeni, i muslimani sa malehnim „m“, i Muslimani sa velkim „M“. Ali, od 27. septembra 1993. godine, nakon Svebošnjaćkog sabora, mi smo svi butum Bošnjaci. Nismo samo mi do 23.septembra 1993 bosanski muslimani proglasiti Bošnjacima već su otog dana Bošnjaci bome postali i sva braća i sestre muslimani iz bivše tamnice muslimanskog naroda komunistićke Jugoslavije. Znači Bošnjacima su proglasiti svi muslimani oni od „Triglava do Đevđelije“. Doćim, nije plaho važno što ima Bošnjaka ne znaju bosanski, koji znaju samo arnautski ili makedonski ili govore ekavski, oni ima da su Bošnjaci i kvita. Ko hih pita! U suru i sabur Bošnjaci! Ma svi znaju selam nazvat i to je dovoljno! Haman!

 
Bingo efendija: Ahtung, ahtung!!!
Petak, 16 Studeni 2012 19:11

Nemere u nas u Bosnici po otoj formuli – sašo s prestolja jedan kralj, živijo novi postaviti il izabrati kralj! Nemereeee!

Bingo-efendija, imam u prićuvi i imenjak bivšog reisa Mustafe

Đevad Hodžić, novinar uvijek crvenog u duši “Oslobođenja”, ma kako sada bilo zelenkasto, u svom kometaru naslovitom “Novi reisu-l-ulema” piše 16.novembra 2012 sljedeće vako:

-        "A što se tiče uloge samog reisu-l-uleme u ostvarivanju spomenu tih ciljeva kao i njegove uloge u ukupnom vođenju Islamske zajednice i kreiranju njenog imidža, osobno spadam među one koji od novoizabranog reisu-l-uleme očekuju da se, najkraće rečeno, odgovorno bavi Islamskom zajednicom, a to znači da se brine o ostvariva nju osnovnog cilja Islamske zajednice koji se sastoji u tome da “njeni pripadnici žive u skladu s islamskim normama”, a ko ji se postiče kroz promicanje dobra i odvraćanje od zla; da u ostvarivanju misije Islamske zajednice koja se sastoji u “ispravnom razumijevanju i primjeni islama na području svoje nadležnosti i odgovornosti” surađuje i savjetuje se s alimima, teolozima, profesorima, imamima. A to, da bu dem još izravniji, znači da od novoizabranog reisu-l-uleme ne očekujem, kao što to, uvjeren sam, ne očekuju ni mnogi drugi u Islamskoj zajednici, egocentrično i egoistično zaigran improvizatorski, komformistički, populistički, isprazan i (baš zbog tog) bučan diskurs posvemašnje profanizacije svetog, pomodarske inscenacije svakogsadržaja, simulakruma vjere i kvaziduhovnog spektakla. (završit citat)

 

Eški Đevde!

Hej ba Dževdo, zar ti misliš da ja i hejbet u mene mi kolega imama ne kontamo šta je “pisac otog kometara hotjeo kazat”? Ti se ba Dževdo “uvlaćiš” novom rejsu, a providno si oso drvlje i kamenje na u mene mi imanjaka Mustafu, kojog mi od dragosti zovemo Muki, nako između se.

Mustafa je položijo da budne doktor od nauka doktorijat bilesi u Ćikagu. Đe je položijo doktorijat ovaj novi rejs. Da nije morda na kakom univerzitetu u Gradačcu. More bit juniverziti “Zmaj od Bosne”? Znal bolje emgleski od Mustafe? Jok! Jel napiso kaku deklamaciju jal deklaraciju? Jok! A u nama nam Mustafa napiso deklaraciju evropskijeh muslimana i da nije bilo našog Mustafe mi i ja ne bi bili evropski, već balkanski muslimani.

 
Šta radi naša nesposobna federalna murija? - Treba namah uvest šerijatsku tajnu miliciju za istrage antiislamskog ponašanja
Utorak, 12 Lipanj 2012 13:13

 

Bingo-efendija

Eseelamu alejkum draga braćo i sestre u islamu!

Evo tri godine prođoše otkad u munafićkom magazinu BH – Dani, broja 630 od 10. jula 2009-te godine izađe jedna grozna antirejsovska i antislamska pijesma nepotpisatog pijesnika jamda anamoninca. Sakrijo se otaj u mišiju rupu al ćemo ga mi imami, mešihat i mešihatlije, pronosirani ljubimci od našog rejsa koji nam je vodi u Australiji pustijo da radimo šta hoćemo kadli-tadli ufatit. I kad ga jamimo ne gine mu debela degeneka uz našu veselu i gromku pijesmu dok pijesnika-munafika degenećimo a koja zapoćinje sa “Udri jaro nek palija jeći ima u nas doktor Cerić što islamom ljeći. Aman jarabi bolje neg Torabi…” Proće otaj još gore od onog Šahbega iz Melbura koji je hotio kopjutere i nakog vlaškog escela da uvede i da kotroliše kako kupi pare moj kolega Muha iz Dragog Parka. Zaboravijo je otaj šatro prdsjenik da je hodžino da kupi i da od para ćisti đematlije i nejma se prdsjenik u pare šta petljat jerbo po šerijatu u hođu se nemere i nesmije sumnjat jerbo je hođa direktni anbasador Allaha đelešanuhua na dunjaluku i ko sumnja u hođu kad kupi pare i ćisti đematlije od para on tako sumnja u Allaha đelešanuhua.

Evo vam draga braćo i sestre dajem da đematile protabirite otu pijesmu koja je u Bosnici u muslimana zabranita pa ako je otaj pijesnik morda nagarijo iz Bosne vamo u Australiju dajte ga prokažite jerbo vam je oto sveta islamska dužnost pada ga mi na ćelu sa našim mešihatom dovedemo u đamiju u Dragi Park pod mimber na degenek. Jerbo je to mijesto najljepše za linćovat ga. Da mu više ne naumpadne ni ringe-ringe-jaja, a kamo li dalje antiislamsko pijesništvo. Ono naše znate kurbana pod member a kamere prevetivno iskljućite šatro pokvarote, australiska murija nemere u kundurama unutri u đamiju, mešihatlije u avtu ćekaju razvoj degeneka, a rezervni naši momci sa palijama i lancima ćekaju ako budne kakvog jaćeg otpora. I kasmo Šahbega zatefterili daga izdegenećimo jedna naša nena pitala kolegu Muhu kad ih je đematile obalazijo da ih navuće da ućestvuju “bolan ne bijo hođa, da ne pane tudi mrtva glava”, a njojzi Muha ponosno odvratijo “ako i pane za islam je!” Bravo kolega Muha budući prdsjeniće u nama nam mešihata, samo ćekaj da se onaj šta je povilenijo Medo brundo i Bekrija prvo dobro nadolme al i tebi će štogoderce ostat. Ne brigaj!

 

Evoje - inkriminisata pijesma:

Dvore gradi Cerić efendija

 

Zaškripiše Audija gume

Kadrovici pristigli sa džume

Pa svečano potpisuju ćage

Tranzicijski begovi i age.

 
Ode i ja bome na kogres!
Srijeda, 18 Travanj 2012 19:32

Bingo – efendija

Sneno zamišljeni kogresmeni pristižu na Magistrin ćetvrti kogres sa pitanjem - koja li nam finta danas sljedi?

Vala ću i ja na kogres. Dobijo poziva i rezerviso hotela. Ode ja na kogresa uzinat ovom Nadanu i tom njegovom nakom oku. Dosta višlje otog njegovog pokvaritog pisanja o našoj presjenici, o našijem alimima, o u nama nam mešihatu i našim glavnim mešihatskim i nemešihatskim alimima. Jerbo je to uvrijedljiva uvreda svakog poštenog bošnjačkog muslimana. A ima nas ovdi bukadar, na hiljade. Nisam bijo na ota prva tri kogresa al ću vala na ovom dati svoj doprinos i dati hejbet prijedloga da se naše Vijeća jope uzdigne na svijetski nivo.

Najprvije ću Magistri od nauka našoj presjenici kazat u obliku od izjave da „Ja Mustafa Karaman, Ibrahimov, nemam se namijeru kadidovat za mijesto presjenice!“ To ću ja uradit nako prevetivno, zbog radi toga jerbo je ona plaho sumljićava da će joj neko od nas alima mazniti otaj položaj. Ja bome neću da joj se u poso petljam kad se ni ona plaho već dvanest godinica nepetlja u svoj poso već je oto sve za nju estrada ko nakav njezin film đe je ona glavna uloga a mi svi manji ili veći statisti.

Ja ću prvi, kad ona jopa naglasno zakamiće i utekne u ganjak sićane suzice ronit da džematlije jope navuće na aklanaciju, povikat: „Doli svi dušmani naše presjenice! Živila aklanacija! Neka je još ćetri godine i sve tako!“

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 8 od 11

Facebook

prenesi tekst na facebook

Izbor slika iz galerije

Najnoviji komentari

home search