Bingo efendija javlja - ahtung, ahtung! Ispis
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 06 Siječanj 2014 23:50

Štas se ba zaobado na našog hođinskog Mešihata?

Bingo – efendija, glasni govornik vijeća partajm hođa

Stalno svaki ćas malo pomalo ti se uredniće navaljivaš na našu krovnu islamsku istituciju islamskih zajenica, na u nama nam Mešihat. I prozivaš brez veze. Sram date budne!

Na primijer! Pozivaš se na uplatu od 25.000 eurova koju je hafiz Esnaf efenfdija Begić 2002. godine nazvo “uplata za Jasminova brata da pravi Jasminovu kuću”, a kako su oni munafici iz Nijemaćke podmetnili u svojoj bjeloj knjigi na 38 strani samo da unesu razdor među nas hođe koji smo direktni prestavnici Allaha đelešenuhua ovdi na zemaljskom dunjaluku i ko nama hođama poćne postavljat kojekaka pitanja o parama nekmu budne jasno da na otaj naćin on sumnja u Allha dželešenuhua ko kad bi ga pito “Allahu đe su one od kurbana pare?” jerbo kadse sumnja na Allahove prestavnike da su hapili pare taki munafici optuživaju samog Allaha da je on mazno pare, a što je pregolemi grjeh za u đehenem pravo ić brez zadrživanja ispred montažne sirat ćuprije pravo u đehenemske vatre.

Heeeej ba ekscel nakav za kotrolu! Nepovijerenje unosiš između raje a što višlje unosiš nas hođe đematlije višlje vole. Ha-ha-ha! Pukni i crkni od muke munafiku jedan dabli! Mi smo fultajm udružili rad direktno s Allahom đelešanuhu i ko naske propitiva matematike, propitiva Svevišnjega! Haj na Njega! Haj probaj! Đesu ti muda? Haaaa?!


U ostalom, ja ću vam sada da velim pravu istinu o otih 25.000 eurova za kobajagi kuću Jasmin efendije. Da znate!

Boni ne bili, vi znate dobro kad nama ovde dođu musafiri iz Bosnice mi ih pravo doćekamo i ugostimo ko naprimijer kadje bijo vertikala doktor Muki a sada u nama nam mubarek profesor i doktor rejis meritus kojeg smo ugostili i platili mu bizmis klase i njemu i u njega mu hanumi Azra hanumi i pratnji butun i hotela supet zvijezdica svima njima i koji je bijo tolko ispirativan kase skupismo za otvor djamije u Jelenskom parku da je kolega Muhamed efendija namah poletijo za šlajbekom i dao nimanje niviše već dvajes hiljada dolarova iz svog djepa kao domaciju za otvor.

Heeeeej, haaaaloooo đematlije!

Dvajes tauzenada skupljatih od usta u njega mu evlada sve za islam pa ako trebaju i glave letit, pa i nek žena i dijeti gladuju ako treba i samo u mekdonaldsa hape! I ne proglasiše ga ni za lićnost godine takog vakifa i dobra insana. Ali onje dvajes tauzenada dolarova kešaaaaaa, ćim je dao halalijo i on je skroman i lahko će mu pred mizan teraziju sa potvrdom u djepu a to se gori pika. Otkido od usta, a jedan brezobraznik brezobrazni munafik vođe u Melburu kazo: “Mora da je Muki svaki dan jeo slona za fruštuk kadje mogo tolko od mu usta otkinit! Da nije bilo para podmetnitih u đep mu od Hasiba Geca, gonjo bi za fruštuk po Dir Parku zeca!"

Gledajte ba mućka i pokvarita ugursuza!

Ja imam jarana doli u Tešnju sa debelim vezama u grutovnici i ta kobajagi kućica od Jasmin efendije zglave nije ukajtita ni na njemu jedan kroz jedan, a ni na bratu mu i njemu utal da budne jedan kroz dva već je ukajtita u papirinama i dokumetaciji kao “kuća islamske dobrodošlice za Bošnjake muslimane” kada dođu oversiz doli u Bosnicu da sprovedu lijetovanje doli i ondak svako more brez problema u toj kućici skromnoj da imadne putnik iz Australije namijernik sebi prenoćišta jal kako se ovdi veli šeltera nadje i da prenoći al nemere zastalno tudi da stoji i de sa prijavljiva ko tude mu stalna atresa jerbo će doć i drugi naši Bošnje-turisti u Bosnicu doli pa je reda da i oni prijenoćivaju u otoj dobrotvornoj kućici islamskoj od srceta dobrodošlice otvoritih vrata tako da svima budne potaman a ne trebaju ništa platit osim boravišne takse koju mogu klajmat od takse him jerbo hih Mešihat naš iz Sindneja sa boravkom u našoj islamskoj kućici pravo peškešira da se vidi kako je to dobrotvorna ćariti organzacija.I još bi munafici da him Mešihat i boravišnu taksu plati!

Ako budnete zaiteresirati da sprovedete koji dan nako djabice u dobrotvornoj kućici islamskoj od srceta dobrodošlice otvoritih vrata trebate samo nazvat Mešihat u Sindneju i faksirat him uplatnicu tvoju od kurbana znate onaj risipt papirić što hođe kupe na trafiki i dijele kad kupe pare što piše uplatijo otaj i otaj za kurbana jal komata jedan jal komata dva i višlje bome prema mogućnostima od evlada jerbo pošto ja ta dobrotvorna kućica islamska od srceta dobrodošlice otvoritih vrata napravita i izgradita sva od kurbanskijeh para onih dvejespet tauzenda eurova što je dojće grand mufti Herr Knanzo preko naziva koju je hafiz Esnafa efenfdija Begić 2002 nanijetio kao prestavnik šefa Herra Klanze za pare od Jasminove kuće a eto sam vam obijasnijo da to zglave nije od Jasmina kuća većje kuća za sve one Bošnje koji su uplatile kurban pa hoće u njojzi da nagradno prekonaće al samo oni koji su kurbana u našim đamijama kod poštenih kolega hođa pošteno uplatili.

Znaći ćariti kućica je naša zajednićka, svaćija i nićija. Košto je onaj munafik Tito reko Bosna nije ni srbska, ni rvatska ni muslimanska, već je i srbska i rvatska i muslimanska. Svaćija i nićija! Tako i naša kućica u Lepenici. Eto, neka munafici koji drukćije prićaju sad zaćepe pogana usta.

I za kraj kratka pijesmica:

“Jasminova kuća nije

to je naša zajednićka

usred sela Lepenice

za djabice prespavati

svakom ko se oćistijo

i kurbane uplatijo,

kurban pare halalijo

I preko nas samo uplatijo.

A ko nije,

nek u kućici ne spije.

Ko drugćije kaže

Kleveće i laže

I za njeg je bome letva,

A od hođa mega fetva!”

Ažurirano: Utorak, 07 Siječanj 2014 20:30