Tamno

Kategorija: Ivo Andrić

0

Ivo Andrić (20)

 Arhitektonski kič, prastari” Andrić – grad je zaista zasluženi spomenik renegatu srboljupcu, “grad” koji na muslimanskoj zemlji grade genocidlije i prekodrinski četnici na čelu sa Nemanjom, prodanom dušom i krmkom iz Laktaša Za kraj – još nekoliko pitanja bez odgovora Nadan Filipović Da li je tuberkuloza pluća kod Ive Andrića mogla imati i da li je imala određene uticaje na njegovo psihičko zdravlje i emocionalni status, te da li je i ta eventualno prisutna patopsihološka komponenta Više…

0

Šta li nam je Ivo Andrić naišaretio u “Znakovima pored puta“? (19)

Nadan Filipović Konačno je vrijeme da ovaj podugački tekst privodimo kraju. Možda su za tako nešto najbolja neka Andrićeva razmišljanja iz njegovih “Znakova pored puta“. Kaže nam nobelovac: “Dođe vreme kad se čovek nađe pred mračnim, neprelaznim jazom koji je godinama, polagano i nesvesno, sam sebi kopao. Napred ne može, natrag nema kud. Reči nestalo, suze ne pomažu; sramota ga da jaukne; a i koga da zove? Ne seća se pravo ni svoga imena. Tada Više…

0

Ima i sada onih koji još žive sa zloduhom Ive Andrića u zagrljaju vlastite zablude – 18

Nadan Filipović Ima, međutim, i nekih „vrlih“ Bošnjaka koji imaju svoje izrazito afirmativno poimanje Ive Andrića i njegova djela, Bošnjaka koji ga razumijevaju i tumače na svoj čudan način, tako da ga prikazuju kao za Bosnu i sve nas Bošnjake najdobronamjernijeg književnika. Tako mlađa(h)ni Muharem Bazdulj u BH Danima, u tekstu “Najbolje priče najboljeg pripovjedača“, u broju 397, od 21. januara 2005. godine ovako piše: “U geteovskom univerzumu svjetske književnosti Bosna, zahvaljujući Andriću, ima svoje Više…

0

A kako na lik i djelo Ive Andrića gledaju neki srpski kritičari ? (17)

Nadan Filipović U pokušajima stalnog izjednačavanja krivice u stilu “svi su podjednako krivi“ i reduciranju sudski dokazanog genocida nad bosanskim muslimanima na nivo najobičnijeg plemenskog sukoba, neki Srbi pozivaju u pomoč i svoga Ivu Andrića. Nema baš puno realističkih primjera srpske kritike “lika i dela“ Ive Andrića. Tako je jedan od rijetkih kritičara Sveta Lukić u tekstu “ Ivo Andrić lično i politički“ 1994. godine zapisao: “U odbrani Andrića po svaku cenu oseća se balkansko, Više…

0

Moralno pokroviteljstvo Ive Andrića nad izvršiteljima dva genocida nad bosanskim Muslimanima – 16

Nadan Filipović Mislim da treba naglasiti da su Ivi Andriću “širom otvorili vrata“ renomirani izdavači poput Belfonda, Suhrkampa, Random Housa, Harpera Collinsa ili Carl Haser Verlag-a. Pri tom je roman “Na Drini ćuprija“ najčešće objavljivano Andrićevo delo, a odmah iza ovog naslova slijede “Prokleta avlija“ i “Travnička hronika“. Trenutno ne posjedujem pouzdane i provjerene podatake o objavljenim izdanjima Ive Andrića prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali znam da je 1995. i 1996. izdavanje Andrićevih Više…

0

Nešto o Andrićevom romanu “Omerpaša Latas“ ‘- 15

Nadan Filipović Kada se analizira Andrićev roman “Omerpaša Latas“, jasno je da je nobelovac tu imao lagan posao, jer se nije ni malo morao truditi za sakupljanje građe za pisanje. O Omerpaši Latasu pisao je Dr Safvet-beg Bašagić (Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1900), Hamdija Kapidžić (Omerpaša Latas u Bosni. Pacifikacija Bosne, Gajret, Kalendar za 1939. godinu, Sarajevo), Ademaga Mešić (Omer-paša Latas u Bosni, Novi Behar, 1927/1928), Ahmed Muradbegović (Omer-paša Latas u Više…

0

Nabijanje Radisava na kolac istovjetno kao nabijanje Sulejmana el-Halebije na kolac – Ivo Andrić se „poslužio“ tekstom iz „Sarajevskog lista“? – 14

Nadan Filipović  Smatram da nije na odmet upustit se u komparativnu analizu opisa nabijanja na kolac iz članka “Primjer francuskog divljaštva – mučenička smrt Sulejmana el-Halebije“ koji je objavljen u “Sarajevskom listu“, broj 127, godište izlaženja 38, dana 7.maja 1915. godine i Andrićevog opisa skoro iste scene u hronici-romanu “Na Drini ćuprija“ Da se ne bi kome učinilo da se ovde iznose neke podmukle neistine o pokojnom nobelovcu Andriću, jasno je treba prezentirati autentični tekst iz Više…

0

Neskriveno je Andrićevo antimuslimanstvo, odnosno antibošnjaštvo – 13

Nadan Filipović S druge strane, nema u narodnim pjesmama i pričama, znači niti u bosanskoj, kao ni u srpskoj narodnoj tradiciji pomena o bilo kakvom zulumu i patnjama naroda, nego baš nasuprot tome narodna tradicija ističe ljepotu te monumentalne građevine, a posebno korist koju su ljudi s obe obale Drine, a i šire, imali od gradnje mosta. Narodna tradicija s obe obale Drine ističe da ta ćuprija u Višegradu samo spaja i približava ljude, a Više…

0

“Blago nama“ ako Bosnu i Bošnjake Evropljani budu upoznavali prema likovima iz djela Ive Andrića (12)

Nadan Filipović Na veoma sličan način i svojim karakterističnim “ob(j)ektivnim“ pristupom Ivo Andrić opisuje divlju i raspomamljenu psihu muslimanske mase u Travniku prilikom mučenja i vješanja pravoslavaca 1807. godine, koji su navodno aktivno učestvovali u Prvom srpskom ustanku pod Crnim Đorđem (Karađorđem) (Travnička hronika, strana 307 do strane 321). “Još iste večeri dovedeno je na taj trg desetak krajiških Srba, seljaka, i pri svetlosti fenjera i lučeva pogubljeno, uz ciku i halakanje, jurnjavu i poigravanje Više…

0

Andrićevo “lakirano” antibosanstvo i antimuslimanstvo (10)

Nadan Filipović Andrić je 1934. godine na Kolarčevom narodnom univerzitetu održao predavanje pod naslovom “Njegoš kao tragični junak kosovske misli”. Spomenuto predavanje bilo je predloška za pisanje istoimenog eseja koji je odštampan 1935. godine u Srpskom književnom glasniku. U tom eseju Andrić produbljuje svoje stavove o sudbonosnom i kobnom uticaju turske vladavine na Bosnu. On napadno ističe i podvlači važnost “kosovskog zaveta”, odnosno “zavetne borbe protiv osmanlijskog carstva”, ali i u tom tekstu on namjerno Više…