Tamno

Kategorija: Pravopis bosanskog jezika

0

Na slovo, na slovo…..

Na slovo, na slovo…”M” Nadan Filipović U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne, ali skoro zaboravljene riječi. Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Maža – mjera za težinu koja odgovara 50 kg. Makaršta – priča gluposti, izmišlja, palamudi, laze – Ijuuuu, makaršta pričaš. Kako te nije sramota svijeta!” Mamaljuga – jelo od kukuruznog brašna koje se služi sa drožinama ili drobljenim čvarcima. Više…

0

Na slovo, na slovo…..

Na slovo, na slovo…”K” Nadan Filipović  Karakondžula U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne, ali skoro zaboravljene riječi. Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Kabošan – vispren, živahan, kaboš – momačka sjedeljka kada društvo malo više popije, pa momci trpe li trpe da se pomokre, a onda kada krenu kućama idu šorom, pa sve zastaju i takmiče se ko će se dalje Više…

0

Na slovo, na slovo…..

 Na slovo, na slovo…”J” Nadan Filipović U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne, ali skoro zaboravljene riječi. Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Jabana – turcizam, pustinja, pustara, zapušteno obradivo zemljište, tuđina, (jabandžija – stranac, tuđin) u Srbiji označava okolna sela. Naprimjer, znalo se reći: “Moje selo je najljepše, a ova jabana je sačuvaj bože!” Jajara – čovjek ili osoba sklona prevarama, Više…

0

Na slovo, na slovo….

Na slova, na slova…”H i I” Nadan Filipović U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne, ali skoro zaboravljene riječi. Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Hajim – brinem se; kaže se “ne hajim” ili “ne hajem”. Handrak, andrak – đavo. Kaže se – “Koji ti je handrak (andrak)!”, “Ne vidi taj ni bijele kobile ni crnog andraka“, ili, „ Dobar dan komšija, Više…

0

Na slovo, na slovo…..

Na slova, ne slova…”F i G” Nadan Filipović U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne, ali skoro zaboravljene riječi. Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Fenderaš – državni poreznik, fendovati – plijeniti po odluci suda zbog neplaćenog poreza. Finfer – najavljivač svatova, oglašivač svadbe i svatova, finfer tačno zna ko sve treba doći na svadbu i uzeti učešće u svatovima. Dan-dva prije Više…

0

Na slovo, na slovo….

Na slova, na slova…”D” I “E” Nadan Filipović U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne, ali skoro zaboravljene riječi. Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Dava – sudska tužba. Damšić – riječni parobrod na Dunavu ili Savi. Dobovanje – javno udaranje u bubanj (doboš) koje se obavljalo sve do kraja sedamdesetih godina prošlog vijeka. Oglašivač (telal) je udaranjem u manji bubanj (doboš) Više…

0

Na slovo, na slovo…..

Na slova, na slova…”C i Č” Nadan Filipović U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne, ali skoro zaboravljene riječi. Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Naprimjer: Cajka – poželjna, seksi djevojka ili zgodna žena, ali i duga bezobrazna pjesma koja se obično pjeva u pijanim društvima, kao naprimjer, ženske počnu ovako : “Zaova sam poštena, pi.ka mi je gvozdena, `iljadu će dobiti, Više…

0

Na slovo, na slovo…..

Na slovo, ne slovo…”B” Nadan Filipović U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne skoro zaboravljene riječi. Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Naprimjer: Bagov – ispušeni duhan u luli koji se istresa udaranjem lule u tvrd predmet. Bangaloz – skitnica; bangalozija veća grupa djece ili omladine koji idu ulicom, svađaju se između sebe i galame. Banderaš – osoba bez stalnog mjesta boravka, Više…

0

Na slovo, na slovo…..

Na slovo, ne slovo…”A” U nekim dijelovima Srbije još se može naletjeti na mnogobrojne, ali u današnji vakat vbeć skoro zaboravljene riječi koje se rijetko koriste, ali se ipak koriste te su vrijedne pomena i podsjećanja Vidjet ćete da se uglavnom radi o riječima koje vode porijeklo iz turskog ili njemačkog jezika. Naprimjer: Avlar – onaj koji proizvodi alvu (halvu), tahan-alvu (tahan-halvu), bozu ili buzu, a ljeti cestom gura kolica sa sladoledom. Ajdamača – velika Više…

0

Riječnik ruralnih izraza je u izradi

Lejlini prilozi izradi ruralnog riječnika Lejla Filipović Akademija nauka i umjetnosti BiH je oformila tim lingvista koji žele napraviti riječnik ruralnih izraza za svakodnevnu upotrebu. Obratili su se nizu medija, pa indirekno i OKU, s molbom da bilježimo ruralne izraze i da ih prosljeđujemo stručnom timu. Lejla Filipović je prva poslala jedan set ruralnih riječi i njihov prevod, te joj se u ime OKA, a i u ime ANUBiH od srca zahvaljujemo, a posjetitelje portala Više…