Tamno

Kategorija: Derviš

0

Prof.dr Džemaludin Latić vadi zube mrtvom lavu

DERVIŠ SUŠIĆ (1925.-1990.) I OSTALI NAŠI PARERGO(V)NAŠI Mali obračun sa velikim nacionalnim kompleksom inferiornosti „Neka nam niko ne predbacuje vrdanje u politici, jer je to polje gdje se uopšte najviše vrda.“ (Suljaga Salihagić) Prof. dr Džemaludin Latić, Sarajevo (Urednikov osvrt: Davno sam pročitao ovaj tekst i očekivao sam barem nekakvu reakciju. Ništa od toga! U ovom tekstu je, na “najbolji način” sebe autoportretirao Džemaludin Latić, doktor znanosti, profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Više…

0

DERVIŠ

Derviš Sušić o Muhamedu Hadžiefendiću – podsjećanja (21) Pripremio: Nadan Filipović Osnivač i zapovjednik „Hadžiefendića legije“, nazvane kasnije Domobranska dobrovoljačka pukovnija u Tuzli, bio je Muhamed Hadžiefendić. Rodio se 1898, sin je trgovca i posjednika, završio je trgovačku akademiju, jer mu je otac bio namijenio trgovačku karijeru, ali je sin više volio vojnički poziv. Poslije srednje škole javio se dobrovoljno u austrougarsku vojsku. Iz Prvog svjetskog rata vratio se kao k.u.k. – poručnik. U Kraljevini Više…

0

DERVIŠ

 Derviš Sušić o bosanskohercegovačkom seljaku – podsjećanja (20) Pripremio: Nadan Filipović To što su okupator i ustaše onako brzo uspjeli da i taj nužni čin samoodbrane većeg broja muslimanskih sela pretvore u svoju snagu i razviju ga i orijentišu u pravcu kobnom po životne interese i samih (u ovom slučaju) Muslimana, krive su u prvom redu, njegove stare vođe, od Ademage i Džafer-bega, do posljednjeg, obično koruptivnog muhtara. Da se tako istorija još jednom krvavo Više…

0

DERVIŠ

Derviš Sušić o bosanskohercegovačkom seljaku – podsjećanja (19) Pripremio: Nadan Filipović Do izbijanja ustanka muslimansko selo bilo je počelo davati regrute za domobranstvo, koje je izgledalo legalno kao i sve druge državne vojske u koje je valjalo davati prispjelu „momčad“. Ustaški tabori u većini opština, a kojima su na čelu stajali seoski trgovci, bivši muhtari, politikanti – ranije skutonoše reakcionarnih vodećih struktura, i slični, nisu mogli da se konsoliduju kao jači punktovi, ali su, negdje Više…

0

Derviš Sušić

Derviš Sušić o bosanskohercegovačkom seljaku – podsjećanja (18) Pripremio: Nadan Filipović Taj osjećaj njegove individualne i kolektivne ugroženosti nastavio se i između dva rata, a njega su raspirivale i političke i vjerske vođe (nekoliko časnih izuzetaka dostojni su svakog poštovanja) kao i šikanacije nove vlasti, sjedinjenih ili zakrvljenih buržoazija u pitanjima kolonizacije, komasacije, poreske politike, polujavno planski onemogućenog obrazovanja. Jedina politička snaga u koju se taj seljak nivoom svoje svijesti mogao pouzdati, JMO sa vođom Više…

0

Derviš Sušić – o bosanskohercegovačkom seljaku

Derviš Sušić o bosanskohercegovačkom seljaku (17) Pripremio: Nadan Filipović Sticajem mnogih vidljivo negativnih objektivnih, a do sada nedovoljno proučenih okolnosti, istorija muslimanskog seljaštva ostala je gluha i zamračena. Čak i oni koji bez ikakve mjere glorifikuju političku i kulturnu klimu „turskog vakta“ i bosanskih Muslimana u njoj, drže se uglavnom varoši i većih čaršija. A na muslimansko seljaštvo se ne obaziru. Valjda indolencijom i ignorancijom nastavljaju tradiciju onih skorojevićkih aga i begova koji su i Više…

0

O Dervišu

Derviš Sušić o bosanskohercegovačkom seljaku – podsjećanja (16) Pripremio: Nadan Filipović Iako je u osmanskom carstvu položaj kmeta – hrišćanina bio mnogo nepovoljniji, istorija muslimanskog bosansko-hercegovačkog seljaka, siromašnog i srednjeg, toliko je tragična i krvava da čovjeku dođe da se pita – kojih je dimenzija strahota kojom je platio nekoliko ekonomskih i društvenih prednosti nad kmetom. Tragedija tog seljaka počela je davno prije poraza turske vojske (u kojoj je bilo više hrišćana sa Balkana i Više…

0

Derviš o Bosni još 1973. godine

O Bosni Derviš Sušić Bosna nije ono što čula odmah prime s njenih boja i oblika. Bosna je najdublji kazan pakla. Ona je lošim putem, tvrdom navikom i neizlječivom sumnjom zatvorena za rijeke ljepota koje su drugi ljudi stvorili, a svojim položajem otvorena je najezdama sa sve četiri strane. Svuda opasnost od drugog obično reži sa granicom. U Bosni ona se vidi u znaku suprotne vjere, čuje u pjesmi, sluti u pogledu prolaznika. Svuda se Više…

0

Derviš Sušić

Derviš Sušić o planovima za slučaj pobjede sila Osovine – podsjećanja (14) Pripremio: Nadan Filipović U slučaju pobjede sila Osovine kalkulacije velikog dijela muslimanskih vjerskih službenika bile su ovako formulirane: Na osnovu muftijine pomoći kod berlinskih vrhova, posebno kod Himlera i Hitlera, izboriti se za velikomuslimansku autonomiju Bosne i Hercegovine. Komunizam kao jedan od centralnih svjetskih protivnika sila Osovine, a i osovinski aranžiranog panislamizma, biće na prostoru Jugoslavije, pa prema tome i BiH, u vidu Više…

0

O Dervišu

Derviš Sušić o velikom jerusalemskom muftiji El-Huseiniju – podsjećanja (13) Pripremio: Nadan Filipović Trećeg dana Bajrama 1942. godine priređen je u Goraždu banket u čast njemačkih, italijanskih, ustaških i oružničkih oficira iz posada Čajniča, Goražda, Rogatice, Foče. Nekoliko „uglednih“ iz čaršije i njegovih prvaka predstavljaju domaći politički krem. Goraždanski imam drži govor: „Čini mi osobitu čast kao predstavnik Islamske vjerske zajednice, u ime osamnaest tisuća muslimana goraždanskog kotara, u ime svoje, kao i u ime Više…