LINKOVI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Home Novosti i savjeti iz medicine Novosti iz medicine
Novosti iz medicine
Petak, 21 Kolovoz 2015 10:25

 

 

lula za marihuanuMarihuana i hašiš – prvi koraci na putevima što su često bez povratka (4)

Marihuana i hašiš – najosnovnije činjenice o efektima na srce i pluća

Nadan Filipović i Dinka Filipović

Marihuna i hašiš, preciznije rečeno aktivna komponenta THC, povečavaju broj otkucaja srca i krvni tlak. (Jones RT, Cardiovascula system effects of marijuana, J Clin Pharmacol 2002, 42 (Suppl 11) 58S – 63S). Međutim, nakon dužeg konzimiranja spomenutih droga srčana frekvencija i krvni tlak se normaliziraju, tako da izgleda kao da se srce “naviklo” na prisutnost THC-a. S druge strane, srčani bolesnici se izražu visokom stupnju rizika zato što THC dovodi do povečanja koncentracije kateholamina u krvi, kao i koncentracije karboksihemoglobina, a što za posljedicu ima izraženi nedostatak kisika u ćelijama miokarda. Također je ustanovljeno da se kod ljudi koji boluju od angine pektoris nakon konzumiranja marihuana ili hašiša javlja izražen bol u grudima, a što je jasan znak nedostatka kisika u srčanom mišiću. Nadalje, opisani su slučajevi akutnog infarkta miokarda čak i u mladih ljudi koji uopće nisu bili svjesni da imaju ili neku urođenu srčanu manu ili određeno obolenje srca koje se nije manifestiralo jasnim simptomima. (Sidney S, Cardiovascular consequences of marijuana use. J Clin Pharmacol 2002, 42 (Suppl 11), 64S – 70S)

Dokazano je da marihuana i hašiš često izazivaju tahiaritmije, akutni koronarni sindrom, vaskularne komplikacije i, čak, kongenitalne defekte na srcu. (Aryana A, Williams MA, Marijuana as a trigger of cardiovascular events: speculation or scientific certainty? Int J Cardiol 2007, 118, 141 – 144) Opisane su teške atrijalne fibrilacije kod konzumenata marihuana i hašiša. (Karantzopulos P, Liu T, Papaionnides D, Li G, Goudevenos JA Atrial fibrillation and marijuana smoking. Int J Clin Pract 2008, 62, 308 – 313) I noviji rezultati naučnih istraživanja nedvosmisleno ukazuju da su aktivne komponente marihuana i hašiša veoma štetne za srce. Opisan je čitav niz slučajeva fatalnih zastoja srca, svakako sa smrtnim ishodima, srčani infarkti, kardiomiopatije, ishemije srca, arteritisi, itd. (Thomas G, Kloner RA, Rezkalla S Adverse cardiovascular, cerebrovascular and peripheral vascular effects of marihuana inhalation: what cardiologist need to know Am J Cardiol 2014, 113, 187 – 190)   

Inhalirani dim marihuana i hašiša sadrži niz supstanci koje iritiraju bronhe i pluća, ali i supstance koje mogu inicirati nastanak raka tako što izazivaju mutaciju zdravih ćelija (mutageni), ali i supstance (kancerogeni) koje mogu normalnu, odnosno zdravu ćeliju bronha ili pluća pretvoriti u malignu ćeliju, odnosno ćeliju raka. (British Medical Association, 1997, Therapeutical Uses of Cannabis, Academic Press, London). Naime, katran iz marihuane i hašiša sadrži relativno visoke koncentracije kancerogena, benzantracena i benzpirena, supstanci za koje je dokazano da mogu izazvati pojavu raka. Valja istaknuti da pušenje samo jedne cigarete marihuane (joint) za pet puta poveća koncentraciju karboksihemoglobina, a to je hemoglobin na koji se umjesto kisika čvrsto veže ugljični monoksid i taj karboksihemoglobin je potpuno „nesposoban“ da vezuje kisik i transportira ga po organizmu. Duže konzumiranje marihuane i hašiša izaziva javljanje najprije kroničnog bronhitisa, a nakon dužeg vremena i emfizema pluća. Smatra se da pušenjenje 3 – 4 cigarete marihuane dnevno ima isti štetni efekat kao pušenje 20 – 25 običnih cigareta, samo sa duhanom. (Benson M, Bentley AM, Lung disease induced by drug addiction, Thorax 1995, 50, 1125 – 1127)

Dokazano je da pušenje marihuane i hašiša ima za posljedicu pretjerano širenje bronha, kronični bronhitis, kronični kašalj, a imunohistokemijski su dokazane i patološke promjene na respiratornim epitelijalnim ćelijama koje su „korak“ do raka pluća. Često ili stalno pušenje mariuhuane i hašiša dovodi do abnormalnosti u strukturi i finkciji alveolarnih makrofaga što dovodi do smanjenja stupnja fagocitoze. Smatra se da su navedene patološke promjene posljedica smanjene produkcije citokina i dušikova oksida. Svakako ne treba zaboraviti činjenicu da su pušači marihuane i hašiša mnogo više skloniji infekcijama pluća od nepušača (i duhana) i nepušača općenito. (Tashkin DP, Smoked marijuana as a cause of lung injury Monaldi Arch Chest Dis 2005, 63, 93 – 100)

U pušača marihuane i hašiša dvostruko je viši stupanj rizika za obolijevanje od raka pluća u usporedbi sa incidencom raka pluća kod nepušača. (Underner M, Urban T, Perriot J, de Chazeron I, Meurice JC, Cannabis and cancer bronchique Rev Mal Respir 2014, 31, 488 – 498)

(Četvrti nastavak iz feljtona o marihuani i hašišu što je objavljen u sarajevskom Oslobođenju)

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Facebook

prenesi tekst na facebook

Izbor slika iz galerije

Najnoviji komentari

home search