LINKOVI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Home Komentari Razgoličavanje muftijinih smradnih marifetluka i mešetarenja
Razgoličavanje muftijinih smradnih marifetluka i mešetarenja
Četvrtak, 18 Srpanj 2019 10:18

 

Hadzi Sajit SmajicHadži Sajit Smajić - intervju za “Bošnjačko oko”

Nadan Filipović: Gospodine Smajić, prije početka ovog našeg “muhabeta” zahvaljujem se što ste na njega pristali znajući da će pitanja biti “u glavu”, a da će odgovori trebati biti “u sridu”, kako se u narodu zna kazati.

Sajit Smajić: Hvala lijepa, gospodine Filipoviću. Da je ovaj razgovor bio ponuđen od nekog drugog portala, ne znam da li bih pristao, ali znajući jako dobro da je “Bošnjačko oko” naš najozbiljniji portal u Australiji i da “OkO” stalno pažljivo gleda i mnogo šta ugleda i kasnije objavi, pristao sam sa zadovoljstvom. Bujrum, možete krenuti s pitanjima!

Nadan Filipović: Pa da krenemo! Možete li mi ukratko reći kada ste se uključili u rad utemeljenja Islamske zajednice Zapadne Australije?

Sajit Smajić: Gospodine Filipović, Bošnjačka Islamska Zajednica Perth u Zapadnoj Australiji je osnovana u aprilu 1996-te, u okviru Bosansko-hercegovačkog Kulturnog Centra, a ja sam odmah nakon dolaska u Australiju u februaru 1999-te postao njen financijski član. Aktivno sam se uključio u rad u oktobru 2000-te, kada sam izabran za novi sastav Odbora i imenovan na mjesto blagajnika.  

Nadan Filipović: Koliko je bilo financijskih članova IZ u početku, a koliko do otvaranja prekrasne džamije u Perth-u?

Sajit Smajić: Dvadeset godina prije, dakle 1999. godine, stanje u Zajednici nije bilo sjajno. Nakon spora sa upravom ovdašnjeg BH Kulturnog Centra naša Zajednica se praktično našla na ulici. Ovdašnji Bošnjaci su se podijelili na "napredne i moderne kulturnjake" i "nazadne duhovnjake". Članstvo se uvelike osulo i prijetio je totalni raspad naše Islamske Zajednice. Spas je ponudio Australian Islamic College u Perth-u koji je našoj Zajednici omogućio dalji rad u jednoj od njihovih učionica. Tu činjenicu sa zadovoljstvom pominjem i još jednom koristim priliku da zahvalim dragoj braći iz Australian Islamic College u Perth-u za veliku pomoć i nadasve razumijevanju u prepoznavanju našeg preteškog položaja u danom momentu. Iz te učionice se kao ptica Feniks uzdigla jedna mnogo modernija i bolje organizovana Islamska Zajednica. Prilikom useljenja u našu Swan Valley džamiju zajednica je okupljala 164 familije koje su bile financijski članovi Zajednice.

Nadan Filipović: Kada je naša Zajednica dobila stalnog imama (hodžu)?

Sajit Smajić: Dugo vremena smo bili u potrebi da angažiramo pojedine ovdašnje, ali i imame iz BiH, da svake godine predvode naš džemat za Teravije tokom mubarek mjeseca Ramazana. Moram naglasiti da je svakom od njih bilo nuđeno stalno zaposlenje u Islamic College i part - time pozicija u našoj Islamskoj Zajednici. Najozbiljniji pregovori su bili vođeni sa Enes ef. Omerovićem iz Gornjeg Vakufa, ali nažalost, ti pregovori nisu realizirani. Prvi i jedini stalno angažirani imam u Bošnjačkoj Islamskoj Zajednici Zapadne Australije je Mirsel Kozica. On je stupio je na dužnost imama 01. juli, 2013. godine.

Nadan Filipović: Je li Mirsel-efendija Kozica bio angažiran honorarno (part - time) ili je bio primljen u stalni radni odnos?

Sajit Smajić: Mirsel Kozica je primljen u stalni radni odnos, (full - time) iako je prvih pet godina zbog objektivnih okolnosti radio samo trećinu predviđenog radnog vremena.

Nadan Filipović: Molim Vas da mi objasnite kako je izgledala procedura njegovog zapošljavanja? Je li u “Preporodu”, gdje se uobičajeno oglašavaju javni konkursi za imame, bio raspisan neki konkurs - natječaj od strane IZ u BiH?

Sajit Smajić: Mirsel Kozica je u našoj Zajednici prvi put bio angažiran 2012-te kao ramazanski imam (softa), a došao je iz Sidney-a na ličnu preporuku, sadašnjeg Muftije, a tadašnjeg predsjednika Mešihata Bošnjačkih Islamskih Zajednica Australije, profesora Jasmin ef. Bekrića. Našim džematlijama se dopao njegov glas, pojava i nastup pa smo ga ponovo pozvali da predvodi naš džemat i održi bajramsku hutbu za Kurban Bajram iste godine. Nakon toga, svi ubijeđeni da se radi o mladom i perspektivnom imamu, počeli smo ozbiljnije razmišljati o njegovom mogućem stalnom angažmanu u našoj Zajednici. Svi razgovori i pregovori vođeni su iza "zatvorenih vrata", u isključivo privatnom aranžmanu, bez ikakvog kontaktiranja IZ BiH ili javnog konkursa. 

Nadan Filipović: Dakle, kako mogu shvatiti, Mirsel-efendiju Kozicu je preporučio, da ne kažem postavio za imama naše Zajednice, predsjednik Mešihata (sada Muftijstva) i glavni imam za Australiju, profesor Jasmin-efendija Bekrić?

Sajit Smajić: Tačno. Mirsel Kozica je u našoj Zajednici zaposlen na preporuku profesora Jasmin ef. Bekrića. 

Nadan Filipović: Je li procedura prijema Mirsel-efendije Kozice u stalni radni odnos urađena prema zakonskim propisima Australije i sukladno Ustavu IZ u BiH, preciznije rečeno, sukladno Pravilniku o postavljanju imama?

Sajit Smajić: Nažalost nije. Kao što sam već ranije rekao, nije bilo nikakvog kontakta sa IZ BiH, niti javnog konkursa po tom pitanju. Kriteriji za postavljanje imama u BiH su veoma strogi, a Mirsel Kozica ne bi mogao zadovoljiti te kriterije. Prema tome, u skladu odredbama Pravilnika IZ BiH, on ne bi mogao da bude postavljen na mjesto imama, mualima i hatiba u bilo kojoj Islamskoj Zajednici koja djeluje u okviru IZ u BiH.

Nadan Filipović: Gospodine Smajić, jeste li Vi i članovi Odbora tada bili svjesni da radite protivno Ustavu IZ u BiH, a posebice protivno striktnim regulama Pravilnika o postavljanju imama koji kristalno jasno definira uslove koje kandidati moraju (naglašavam MORAJU) imati da bi se uopće prijavili na konkurs – natječaj za mjesto imama?

Sajit Smajić: Pitanje je veoma jasno i zahtijeva nedvosmislen jasan odgovor. Da budem potpuno iskren, u to vrijeme ni ja, niti članovi Odbora nismo bili upoznati sa Pravilnikom IZ BiH i procedurom zapošljavanja imama. Mi smo se u potpunosti oslonuli na znanje, iskustvo i autoritet tadašnjeg predsjednika Mešihata, profesora Jasmin ef Bekrića. On se također pobrinuo da Mirselu Kozici naknadno bude izdat famozni Dekret o postavljenju imama. O Pravilniku i zakonskim regulativama smo se naknadno upoznali, kad smo saznali da postoje problemi, ali očito, bilo je već kasno. 

Nadan Filipović: Jesu li članovi Odbora i Vi osobno kao predsjednik Odbora naše Islamske zajednice u Zapadnoj Australiji dobili od Mirsel-efendije Kozice njegove originalne diplome kao ključne reference o validnosti njegove kvalificiranosti za vršenje funkcije imama, a na osnovu koje ste Odbor i Vi kao predsjednik Odbora s njim potpisali ugovor o punom radnom odnosu?

Sajit Smajić: I Mirsel Kozica i Jasmin ef. Bekrić su javno izjavili da Mirsel Kozica ima diplomu završene medrese (nije se pominjalo koja je medresa u pitanju), te da za diplomiranje na fakultetu treba položiti još samo nekoliko završnih ispita. Dužnost mi je kao čovjeku i vjerniku kazati da se ni članovi Odbora, a ni ja kao predsjednik Odbora, nismo detaljnije raspitali o kojem se to fakultetu radi, te to smatram našom očiglednom i neporecivom nemarnošću. Prema izjavi Mirsela Kozice, on je prije dolaska u Australiju, studirao Islamske nauke i Hifz u Turskoj, u Istanbulu. Istina jeste da on nije rekao na kojem je fakultetu ili višoj islamskoj školi studirao prilikom boravka u Istanbulu, a mi članovi Odbora smo olahko, baš zdravo za gotovo, podrazumijevali da se njegova izjava o studijima u Istanbulu odnosila na taj neki fakultet na kojem mu je preostalo da položi samo par ispita i stekne diplomu. Naša nemarnost i propust u odsustvu temeljitog provjeravanja validnosti kvalifikacija i referenci Mirsela Kozice se ne može zaobići u odgovoru na Vaše pitanje. Bez ikakve je nakane da se sada “vadim” ako kažem da smo se mi, članovi Odbora i ja kao predsjednik Odbora, bili olahko oslonili na samo po sebi podrazumijevanje čestitosti, poštenja i nadasve na islamski ahlak-moral i povjerenje kandidata. Međutim, sva ova današnja priča o našoj nemarnosti ili lahkovjernosti “ne pije vode” i ja lično prihvatam dio moje odgovornosti, a nadam se da će tu odgovornost za navedeni propust prihvatiti i članovi Odbora u čije ime sada ne bih sada govorio. Dakle, kratko i jasno, mi od Mirsela Kozice nismo tražili na uvid diplomu o završenoj medresi, jer samo svjedočanstvo o završenoj medresi i nije bilo dovoljno da neka osoba bude postavljena na dužnost imama, mualima i hatiba. Uljuljkani u našu lahkovjernost očekivali smo da će Mirsel Kozica odmah nakon završetka fakulteta u Istanbulu sam priložiti obje diplome na uvid (medresa i fakulteta). Konačna odluka o upošljavanju Mirsela Kozice na poziciju stalnog imama u našoj Zajednici donesena je na preporuku Odbora na vanrednom generalnom sastanku 07.aprila,2013. godine.

Nadan Filipović: Ne mogu a da ne upitam! Dakle, proizilazi da su članovi Odbora i vi kao predsjednik Odbora ostavili prazan personalni dosije imama Mirsela Kozice čekajući punih pet godina da on konačno završi tih “par preostalih ispita” u Istanbulu. 

Sajit Smajić: Iako je Vaše pitanje prilično gorko, meni čemerno, moram priznati da je ipak na mjestu. Dozvolite mi da pokušam preciznije objasniti. Prema usmenom dogovoru, Mirsel Kozica je bio dužan odmah nakon završetka studija, tačnije nakon polaganja tih “nekoliko ispita”, priložiti kopije originala njegovih diploma, kao i rezime na uvid i pohranjenje u arhivu Zajednice. Međutim, onih "nekoliko preostalih ispita" se oduljilo na pune dvije godine, tako da nas je Mirsel Kozica tek u oktobru 2015-te obavijestio da je konačno diplomirao i to sa prosjekom "10". Svi smo bili presretni i čestitke su stizale sa svih strana. Neki će se ili nasmijati ili makar osmjehnuti komičnosti situacije u kojoj je moja oduševljena hanuma, hadži Alma, tim povodom čak organizirala simbolični "party" na kojem smo skupa sa džematlijama proslavili Mirselovu fakultetsku diplomu. Ja, zaokupljen gradnjom džamije i svim izazovima koji su se u tom periodu nametali, nisam imao ni na kraju pameti da od Mirsela tražim diplome na uvid. I onda dolazi 5. maj 2018-te, najsretniji dan za Bošnjake Muslimane Pertha i cijele Zapadne Australije, dan kada smo uz Božiju pomoć "proklanjali" i zvanično otvorili našu Swan Valley džamiju. Znači, zvanično smo Swan Valley džamiju otvorili za klanjanje svih pet dnevnih molitvi. I tog istog dana, 5. maja 2018. godine, tada već Muftija, profesor Jasmin ef. Bekrić i Sifet ef. Omerović, imam u Brisbane i blagajnik Mesihata, mi saopštavaju da Mirselu Kozici neće biti produžen famozni "dekret" kojim Reis-ul Ulema Rijaseta IZ BiH ovlašćuje Mirsela Kozicu da može obavljati dužnost imama u našoj Zajednici. Na moje veliko zaprepaštenje i upit "zašto", rekli su mi da Mirselove diplome nisu priznate od strane Rijaseta IZ BiH. Ja sam bio veoma zbunjen i na prvoj sjednici Odbora, 8. maja 2018-te, sam od Mirsela Kozice zatražio diplome na uvid, kao i puni rezime. Mirsel Kozica je rekao da će mi kopije pasoša, diploma, rezimea i dekreta dostaviti sutradan. Međutim, to “sutradan” se odužilo na puna dva mjeseca, tako da sam kopije pasoša, diploma i dekreta dobio tek 8. jula 2018-te, dan uoči mog odlaska u Europu, na godišnji odmor. Lični rezime Mirsela Kozice nam NIKAD nije dostavljen na uvid. 

Nadan Filipović: Zamjerili mi ili ne, smatram da Vi usljed Vašu goleme naivnosti i neograničenog povjerenja u izjave Mirsela Kozice i preporuke profesora Jasmina ef Bekrića, nosite veliki dio tereta zbog sadašnje situacije unutar naše već poluraspamećene Zajednice. 

Sajit Smajić: Upravo tako. Vodeći se za svijetlim islamskim principima povjerenja, čestitosti i poštenja mislio sam da je nemoguće da jedan IMAM može raditi suprotno od onog što vazi na hutbama, ali sam se grdno prevario. Mirsel Kozica je potpuno obmanuo, bolje rečeno prevario sve nas u Zajednici, a prevenstveno mene, pa onda i ostale članove Odbora. Njegove “diplome” nisu došle iz Istanbula, već su izdate, da ne kažem “odštancane” u Beogradu od strane nepostojeće beogradske islamske medrese i fantomskog Fakulteta islamskih nauka, a iza kojih stoji "paravjerska islamska zajednica” takozvanog Rijaseta islamske zajednice Srbije, rijaseta koji uveliko radi na direktnoj podjeli i razjedinjavanju Bošnjaka u Srbiji. Možete samo zamisliti stanje šoka u kojem sam se našao kad sam konačno shvatio da je naša Bošnjačka Islamska Zajednica uposlila LAŽNOG IMAMA, bez ikakve kvalifikacije da obavlja dužnosti zbog kojih je zaposlen. Užas jedan!  

Nadan Filipović: Molio bih Vas da kazete zašto ste smijenjeni sa funkcije predsjednika Odbora naše Zajednice, te istovremeno čak i sa mjesta člana Odbora?

Sajit Smajić: Razlog za taj potpuno nezakonit čin je već sadržan u odgovoru na prethodno pitanje. Za vrijeme mog godišnjeg odmora u BiH Mirsel Kozica je izlobirao nekoliko članova Odbora i dobio potrebnu većinu da nesmetano donosi odluke. Od tog trenutka prestajem da snosim bilo kakvu odgovornost jer sam nakon saznanja da Mirsel Kozica nema ama baš nikakvih kvalifikacija da obavlja dužnost imama, mualima i hatiba poduzeo sve mjere da se taj slučaj teške prevare potpuno rasvijestli i da ISTINA izađe na vidjelo. Zato je mene trebalo po "hitnom postupku" ne samo smijeniti sa mjesta Predsjednika Zajednice, već i potpuno ukloniti iz Odbora, da se ne otkriju goleme prevare Mirsela Kozice, LAŽNOG IMAMA, a što kažem pod punom odgovornošću. Odgovornost je sada na članovima Odbora Zajednice koji znaju o čemu se radi, a šute kao zaliveni i tako podržavaju ovaj očiti zulum koji se provodi u našoj Zajednici. 

Nadan Filipović: Kakva je trenutna situacija u našoj Zajednici u kojoj je, kako naglasiste, na čelu lažni imam Mirsel Kozica kojeg je Vama i Odboru podmetnuo za imama Muftija prof. Jasmin ef. Bekrić i to baš, po mom osobnom mišljenju, kao kad lukava kukavica podmetne svoje jaje u gnijezdo drugih naivnih ptica da se izleže ptiče koje kasnije napravi “haos” u gnijezdu? Koliko je ostalo takozvanih financijskih članova, odnosno familija? Ja sam iz razloga koje ne bih sada precizirao prestao biti financijskim članom, a sami znate da sam od početka “navijao” za našu Zajednicu i bio jedan od prvih donatora.

Sajit Smajić: Mirsel Kozica i članovi Odbora Zajednice nisu se zadovoljili činjenicom da su me nezakonitim činom uklonili iz Odbora, već su mi u aprilu ove 2019-te godine pred sami početak mubarek mjeseca Ramazana poslali "čestitku" u kojoj su me obavijestili da sam suspendovan iz članstva Zajednice. Suspenzija se odnosi i na cijelu moju familiju, tako da sada nemam nikakav uvid u trenutni broj financijskih članova i zbog nemanja uvida u stvarno stanje ne mogu Vam, nažalost, dati odgovor na ovo pitanje.   

Nadan Filipović: Konačno, je li Mirsel-efendija Kozica kvalificirani imam ili nije?

Sajit Smajić: Pa valjda je iz svega navedenog jasno da Mirsel Kozica nema nikakve kvalifikacije da obavlja dužnosti imama, mualima i hatiba, shodno kriterijima Pravilnika o zapošljavanju imama IZ u BiH. 

Nadan Filipović: Oprostite gospodine Smajić! Kako nije kvalificiran kad mu je reis Kavazović uručio dekret o postavljenju?

Sajit Smajić: Muftija australijski, profesor Jasmin ef Bekrić je posredovao kod Reisa prilikom izdavanja prvog dekreta Mirselu Kozici u decembru 2013-te. Tada je rečeno da se Mirselu Kozici dekret izdaje uvjetno i da neće biti obnovljen sve dok ne završi jednu od priznatih medresa u BiH i neki stvarni, postojeći i od IZ u BiH priznati islamski fakultet. Tada, o ovom dogovoru sa Reis – efendijom nisam imao nikakvog znanja, niti informacija. Sve je odrađeno u tajnosti, iza zatvorenih vrata. Mirsel Kozica se nije ni osvrnuo na ovo jasno upozorenje, niti se udostojio da za period od pet godina vanredno završi jednu od priznatih medresa u BiH, već je otišao i korak dalje. Osobnog sam mišljenja da mu je bilo preteško pošteno studirati i završiti priznati fakultet, pa se, na njemu poznat način, dokopao tkz. diploma nepostojećeg fantomskog Fakulteta islamskih nauka u Beogradu, “fakulteta” koji niko ne priznaje, a posebno ne priznaje IZ u BiH.  

Nadan Filipović: Dobro. To je sasvim dostatno objašnjenje, ali u “proglasu” koji je našoj Zajednici u Perthu uputio Muftija i glavni imam za Australiju, profesor Jasmin-efendija Bekrić on tvrdi da je Mirsel-efendija Kozica KVALIFICIRANI IMAM. Šta imate kazati za njegove tvrdnje? Valjda reis Kavazović i Muftija Bekrić znaju koji je imam kvalificiran, a koji nije?

Sajit Smajić: Takozvani muftijin "Proglas" je u potpunosti nelegalan, da ne kažem diktatorski pamflet upućen jedino našoj Zajednici u Perthu i nikom drugom. Prije svega, imami se ne "proglašavaju kvalificiranim" na osnovu samovoljne izjave ili “Proglasa” jednog čovjeka, pa makar on bio i Muftija, već se imamima dekreti izdaju, dakle proglašava ih se kvalificiranim na osnovu zadovoljavanja strogih kriterija koje pred buduće imame postavlja Rijasetov Ured za izdavanje dekreta, ili kako se već zove. Ta procedura je jasna. Legalna procedura zahtijeva da neka Zajednica zatraži izdavanje dekreta svome imamu ili kandidatu za radno mjesto imama. Tada Muftija, svakako nakon temeljite provjere referenci i diploma kandidata, može dati svoju preporuku Uredu za dekrete, a onda Ured za dekrete, opet nakon ponovne veoma pažljive provjere, procijenjuje da li kandidat zadovoljava kriterije i ispunjava li sve uvjete da mu se izda dekret. Reis je taj koji na kraju samo potpisuje dekret. Niko taj produženi dekret o kojem nam “maše” Muftija profesor Jasmin efendija Bekrić, nije vidio, što s razlogom otvara još jednu sumnju da li je Mirselu Kozici dekret uopće obnovljen. Jer da jeste, onda bi se “mahalo” tim obnovljenim i produženim dekretom, a ne samovoljnim i siledžijskim "Proglasom" Muftije Bekrića. 

Nadan Filipović: Zašto niste diplome Mirsela Kozice hitro provjerili na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu? Začuđuje me Vaš nemar kao predsjednika Odbora naše Zajednice.

Sajit Smajić: Gospodine Filipoviću, ja sam zaista bio nemaran u početnoj fazi Mirselovog djelovanja u našoj Zajednici i za to preuzimam punu odgovornost. Ne kanim se skrivati iza nekakve kolektivne odgovornosti našeg Odbora. Moju lahkovjernost u nemaru bih možda mogao opravdati dvijema činjenicama koje sam već ranije pomenuo. Prvo, imao sam apsolutno povjerenje u preporuke Muftije Jasmin ef Bekrića i izjave Mirsela Kozice. Drugo, bio sam uveliko zaokupljen gradnjom Swan Valley džamije. Međutim, a kada sam dobio saznanje o Mirselovim tzv. nepriznatim diplomama, poduzeo sam sve potrebne korake da se taj mračni slučaj u potpunosti rasvijetli. Nakon opsežne istrage provedene od strane legalnih agencija ustanovljeno je da Fakultet islamskih nauka u Beogradu postoji samo na Internetu, da nema ni zgrade, ni prave adrese, ni nastavnog programa, ni predavanja, ni nastavnog kadra. 

Nadan Filipović: Kako to da taj fakultet ne postoji? Neki dan sam na Internetu našao da postoji, da ima jako kvalificiran profesorski kadar, raspisuju konkurse za upise, upisuju studente, čak utemeljuju postdiplomske studije za stjecanje znanstvenog zvanja magistra islamskih nauka, odnosno, kako u konkursu od 2019 – te piše - za “master studije”?

Sajit Smajić: Pa kako sam već maločas pomenuo, fakultet postoji, ali samo na Internetu. 

Nadan Filipović: Pa to je potpuno u suprotnosti sa zakonom. Zašto Vlada Republike Srbije i njeno Ministarstvo za prosvetu i vere dozvoljava postojanje takvog “fakulteta”, makar to postojanje bilo samo i jedino na Internetu?

Sajit Smajić: Poštovani gospodine Filipović, Vi sada otvarate jedno sasvim novo poglavlje u našem razgovoru. Ne znam koliko ste upoznati sa činjenicom da je Islamska zajednica u Srbiji podijeljena na tzv. Beogradski Muftiluk, sada registrovan kao "Rijaset", koji je u potpunosti lojalan srbijanskim vlastima, i drugi, Sandžački Muftiluk koji priznaje autoritet Rijaseta IZ BiH i Reisa Kavazovića kao svog vrhovnog vjerskog poglavara. I pošto se vjerske zajednice u Srbiji jednim dijelom financiraju iz državnog budžeta, bilo je potrebno Islamsku zajednicu u Srbiji podijeliti i u novoosnovanoj "paraislamskoj" zajednici stvoriti sve paralelne institucije koje će biti konkurencija regularnoj, postojećoj Islamskoj zajednici Srbije sa sjedištem u Novom Pazaru. Na ovaj način se sredstva iz budžeta dijele, a "paraislamska zajednica" perfidnim izdavanjem lažnih diploma formira lažni kadar lažnih imama i preko njih širi uspostavljanje kontrole džemata i zajednica, ne samo u Srbiji, već i mnogo šire, a kao što vidite pipci te “paraislamske hobotnice” su se protegli čak do Australije gdje je, uz “nesebičnu pomoć” Muftije Bekrića instaliran jedan njihov “čovek” u liku lažnog imama. O ovome je svojevremeno pisao gospodin Jahja Ferhatović na portalu Sandžak Press. Usudio bih se zamoliti da pažljivo pročitate tekst gospodina Ferhatovića, pa možemo, ako budete voljni, ovaj razgovor nastaviti u skoroj budućnosti.

Nadan Filipović: Svakako ću to učiniti! Za kraj ovog intervjua, a svakako do slijedećeg razgovora na ovu mračnu temu, meni osobno, kao pojedincu, izgleda da u našoj IZ u BiH dobro “tukne”, a posebno ovdje u Australiji, kao i Njemačkoj. Eto, ovdje u Zapadnoj Australiji “Bekrićev vunderkind Mirsel Kozica” šest godina prima plaću imama. Kolika god da je to plaća bila, mora da se radi o golemim parama kada se sabere koliko smo ga plaćali u toku šest punih godina. Kane li naše džematlije, a posebice financijski članovi, zakonskim putem tražiti povrat novca stečenog prevarama, svakako sa zakonski predviđenim kamatama? I kani li iko podnijeti krivičnu prijavu protiv lažnog imama sa ciljem da on na Sudu “propjeva” sve detalje o aranžmanima sa Muftijom i sa drugim muftijinim “igračima”? Mislim da bi to bila njihova, ne samo građanska dužnost, već i dužnost kao muslimana.

Sajit Smajić:Trenutni Odbor je upoznat sa svim činjenicama vezanim za ovaj mračni slučaj, a i za muftijine marifetluke. Njih obavezuje, ne samo Pravilnik o radu naše zajednice, nego i svijetla islamska načela, da štite Zajednicu i njene interese, a ne da podržavaju prevare bilo kakve vrste i razbijanje Zajednice. Korištenje lažnih i falsifikovanih diploma, posebno u cilju sticanja goleme protivzakonite materijalne (financijske) korist, a radi se o velikim svotama novca, u Australiji je teško krivično djelo i za to se ide u zatvor. Ukoliko članovi Odbora ne pokažu dovoljno sluha za ovaj gorući problem i ne isprave očigledne anomalije, oni će snositi punu moralnu i krivičnu odgovornost za svoj nemar, a običnim članovima Zajednice neće preostati ništa drugo nego da pravdu potraže na drugoj, zakonskoj strani. 

Nadan Filipović: Gospodine Smajić, mogu li dobiti Vaše dopuštenje da ovaj intervju podijelim islamskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, ali i nekim u Evropi, Americi, Kanadi i šire? Naime, pošto se u ovom slučaju ne radi o nekoj službenoj tajni, smatram da bi činjenice iz ovog intervjua mogle biti ne samo informativnog karaktera, već i veoma poučne za naše džematlije i poštene, islamu predane imame diljem dunjaluka. Šta velite?

Sajit Smajić: Stojim u cijelosti iza svakog slova koje sam ovdje izrekao i zaista ne vidim razloga da vam uskratim, ili ne daj Bože zabranim, da intervju pošaljete u javnost, svakako po Vašem izboru adresa na koje ćete tekst poslati.

Nadan Filipović: Zahvaljujem Vam se s nadom da ovo nije Vaš “zadnji” intervju za Bošnjačko oko. Vjerujem i nadam se da ćete nam učiniti privilegiju da u kasnijim razgovorima saznamo još više činjenica u stanju naše zajednice u Perthu, kao i u cijeloj Australiji.

Sajit Smajić: Svakako, gospodine Filipović! O ostalim istinama možemo nastaviti u nekom od narednih razgovora.

 

Komentari  

 
+4 #3 Istina 2019-07-18 17:59
Pa ovo je prava drama, treba da sbs ili mozda channel 10 da napravi seriju under belly MUFTIJA.....
Citat
 
 
0 #2 Svezna 2019-07-18 17:19
E moj hadzija,muftiju I odrzavaju to poltroni sto malo znaju o vjeri,naprimjer mogao bi malo da se upustim u analizu tog tvog odbora kao prvo kako vidim vecina je negdje istocna bosna a to su posebno specificni ljudi koji svoje predvodnike a posebno hodze vole da gotive,tako je bilo vajkad,I jos gore je to da je bila cast I ponos da ti hodza dodje kuci na kahvu,jos kad se hodzi pridoda muftija jarane moj nema sanse da ista napravis jer oni tu nevide nista lose osim da je njima ukazana cast da brane "ulemu"
Citat
 
 
+1 #1 Neupućeni 2019-07-18 16:03
Nejma druge, moracu i na ovaj intervju napisati i poslati dijoptriju iz mog ugla.
Citat
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Facebook

prenesi tekst na facebook

Izbor slika iz galerije

Najnoviji komentari

home search