LINKOVI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Home Historijske zanimljivosti Muslimani - četnici u Drugom svjetskom ratu (2)
Muslimani - četnici u Drugom svjetskom ratu (2)
Petak, 25 Studeni 2011 14:55

Nadan Filipović

 

Glavni iz redova muslimanskih četnika

 

Dr Ismet Popovac, liječnik iz Nevesinja, Mustafa Pašić, sudija iz Mostara, te Mustafa Mulalić iz Livna, bili su glavni ideolozi i propagatori četničkog pokreta Draže Mihailovića među muslimanima Hercegovine i Mostara. Oni su već od početka 1942. godine radili na osnivanju muslimanskih četničkih odreda. (Dokumenti UNS - ustaške nadzorne službe, prosinac 1942 – Povjerenstvo za grad Sarajevo i Veliku župu Vrhbosna, Ured II, dokument broj 1754-42-Sarajevo- 14.prosinca, 1942. godine).

 

Ustaška tajna policija, odnosno UNS-a (Ustaška nadzorna služba), pratila je preko svojih infiltriranih doušnika aktivnost dr Ismeta Popovca i Mustafe Pašića u Hercegovini. Sredinom decembra 1942. godine ova dvojica su održali tajni sastanak sa četrdesetak svojih viđenijih istomišljenika. Svrha tog sastanka je bila da se muslimani što masovnije pridruže četnicima u njihovoj navodnoj borbi protiv ustaša i Nezavisne države Hrvatske. Donesen je zaključak da će se u Istočnoj Hercegovini formirati pet ili šest muslimanskih četničkih bataljona.

 

Svoju četničku aktivnost dr Ismet Popovac i Mustafa Pašić uglavnom su usresredili na područja Mostara, Gacka, Konjica i Nevesinja. Prema tvrdnjama vojvode Dobrosava Jevđeviča muslimanski četnici su brojali oko 8.000 ljudi, no prema ustaškim podacim, tačnije dokumentu broj 188, strana 421-423, iz Zbornika NOR-a – volumen IV-9, radilo se možda o najviše 2.000 tih muslimanskih četnika.

 

Na fotografiji je Dr Ismet Popovac s fesom na glavi u sredini, lijevo je neki neidentificirani saradnik dr Popovca, a desno je đeneral Draža Mihailović (mjesto fotografiranja nije pouzdano poznato, najvjerojatnije je snimljena u Bijeljini)

 

 

Prepiska dr Ismeta Popovca sa Dražom Mihailovićem

 

Dr Ismet Popovac je napisao na desetine pisama Draži Mihailoviću. U tim pismima on je izražavao svoju punu privrženost đeneralu i četnicima. Stajalište Draže Mihailovića je bilo da muslimani takozvane jugoslavenske orijentacije pristupaju u što većem broju četnicima i da što aktivnije učestvuju u obračunima sa ustašama, a posebno muslimanima – ustašama. Međutim, Draža Mihailović je bio jako oprezan u naoružavanju muslimana, jer se bojao da će ovi kad se dobro naoružaju preokrenuti ćurak i okrenuti se protiv četnika. (Dokument Zbornika NOR-a, broj 199, strana 734-746).

 

Evo, nakon punih 69 godina, teksta samo jednog od pisama dr Ismeta Popovca adresiranih na Dražu Mihailovića, da vam ono bude ilustracija tadašnje „muslimanske pameti i nekih muslimanskih političkih vizija“. Original pisma pisanog plavom tintom i svakako ćirilicom nalazi se u Arhivu Bosne i Hercegovine, BH-V-2046 je pohranjeno Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu Zbornika dokumenata Vojnoistorijskog institute u Beogradu, Knjiga 1., VII, Ca, k. 171, reg. br. 26/2 - BH-V-2046).

 

PISMO DR ISMETA POPOVCA OD 21. JULA 1942. GODINE DRAŽI MIHAILOVIĆU O STAVU MUSLIMANA PREMA NDH I ČETNIČKOM POKRETU I MERAMA ZA NJIHOVO PRIDOBIJANJE

 

Uvaženi gospodine Ministre

 

Koristim ovu priliku, da Vam se preko gospodina….. obratim sa slijedećim pismom:

 

Drago će mi biti ako nisam ja prvi od Muslimana koji sam s Vama direktno stupio u kontakt. U koliko ja budem prvi, to je vjerovatno zato, što drugi nisu imali ove mogućnosti.

 

Iz Vašeg stava prema Muslimanima kao i iz stava kr. Vlade koji je višekratno objavljen putem radia, vidim da ste i Vi i kr. Vlada stali u pogledu Muslimana na jedno ispravno stanovište, što zaključujem da je posledica dobrog informisanja o stanju stvari i brige za nas na čemu će Vam svi ispravni Muslimani biti zahvalni.

 

Ovom prilikom hoću da Vam podvučem jednu važnu činjenicu, a ta je, da Muslimani nikada nisu kao cjelina i putem nekog svog kvalifikovanog foruma priznali hrvatsku državu. Što su učinili pojedinci pa i neki istaknuti, učinili su to na svoju ruku, i bez konsultovanja bilo naroda, bilo svojih političkih istaknutih istomišljenika. To priznanje i ta saradnja, makar i pojedinaca, uskoro su izgubili svaki stvarni dublji značaj, jer je demantovano poznatim rezolucijama istaknutih Muslimana iz gotovo svih mjesta Bosne i Hercegovine, koji potpisaše rezoluciju ne samo istaknuti Srbi Muslimani, već i velika većina onih Muslimana koji su se u Jugoslaviji isticali kao Hrvati — Muslimani. Značaj ovih rezolucija može se ocijeniti istom onda, ako se uzmu u obzir sve okolnosti pod kojima su one pisane, a te su nepostojane ikakve političke slobode, niti kakve lične i druge sigurnosti u državi Hrvatskoj.

 

Na ovome, što ste kr. Vlada odnosno Vi objavili svoj stav prema Muslimanima, držim da ne treba stati, već rad među Muslimanima treba nastaviti u željenom pravcu, jer druga strana ne miruje, već se svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima trudi, da Muslimane održi u svojim rukama i upotrebi u svoje paklene ciljeve.

 

Meni, i kao Srbinu i kao Muslimanu, stalo je do toga, da se što više Muslimana za koje sam osvjedočen da su ispravni, privede našoj nacionalnoj zajednici, i upotrebi za naše nacionalno ozdravljenje i vaskrs naše države i slobode.

 

U tome pravcu trebalo bi da se učini dosta predradnja, od kojih je ona dobrog postupka četnika prema Muslimanima u novije vrijeme već pokazala dobre rezultate i dobar odjek u našem svijetu. Potrebno bi bilo gdje to ide, a ja vjerujem da bi pored svega već sada išlo na nekim mjestima, uzimati Muslimane u bilo zajedničke bilo posebne četničke odrede, što bi poslije prvih slučajeva išlo u mnogo većem broju. Stvar s ovim naime iznosim s rezervom zato što su se postupcima četnika, odnosno možda tuđih provokatora među njima, po mnogim mjestima u Bosni, a naročito u Foči i Goraždu, odnosi između pravoslavnih i Muslimana dosta poremetili. U početku hrvatske države, a naročito poslije poznatih rezolucija Muslimana, osobito one sarajevske i mostarske, raspoloženje muslimanskih masa, izuzimajući jedan mali broj ustaša, protivu hrvatske države a za potpunu slogu sa Pravoslavnim bilo je jako napredovalo. Međutim gornji incidenti i propaganda Hrvata i komunista, stvorile su među Muslimanima dosta mučnu situaciju i nepovjerenje prema Srbima (četnicima), koja se ipak dobrom voljom i planskim radom može ukloniti.

 

Jedna važna stvar u pogledu povjerenja Muslimana u ovu našu akciju, a obzirom, da na našu nesreću nema muslimanskog pretstavnika u kr. Vladi, bilo bi i to, da bi ste Vi uzeli sebi jednog istaknutijeg Muslimana, koji ima dobar glas i političkog korjena u narodu, davši mu odgovarajući rang prestavnika Muslimana i savjetnika po svim pitanjima koja se odnose na krajeve u kojima Muslimani žive.

 

Ovu stvar smatram za najvažniju, i ukoliko bi se prihvatila trebalo bi joj dati najveći popularitet, zato što se neprijateljska propaganda služi svim mogućim podvalama, kao na primjer onom o namjeri Srba da potpuno iskorijene Muslimane i slično. Kada u kr. Vladi u Londonu mogu da sjede dva Hrvata i to u vrlo važnim funkcijama, čija su sabraća i jučerašnje političke pristaše skoro kolektivno dejstvovala u pljačkama i zločinima nad Srbima, a da se ni jedan od njihovih ranijih pristaša nije javno ogradio od tih zločina i pljačka, onda je moj gornji zahtjev odnosno prijedlog potpuno razumljiv i opravdan, ne samo sa gledišta Muslimana, nego još više sa gledišta srpskog, odnosno sa gledišta cjeline.

 

Izlažući Vam i predlažući gornje, i ja i svi ispravni Muslimani priznajemo s bolom u duši i gnušanjem, da su se mnogi Muslimani odrekli ne samo svojih bratskih nego i čovječanskih obzira, i počinili zločine koje mi najodlučnije osuđujemo. Mi smo svi za to jednodušno, da se svi ovi zločinci privedu zasluženoj kazni kad za to dođe momenat. Mi idemo još i dalje i kažemo, da ćemo privesti kazni i one koji su u momentu srpske tragedije bili pasivni, a mogli su nešto pomoći.

 

Verujem gospodine ministre, da sam s ovim pismom, odnosno sa izloženim u njemu, pogodio i Vaša intimna osjećanja i raspoloženja, pa Vas molim da i ovom prilikom primite moje iskreno poštovanje i vjerujte u moju odanost.

 

Nevesinje, dne 21. jula 1942.

 

Vaš Dr Ismet Popovac

 

Naređeno Baćoviću

da preduzme potrebno.

Draža Mihailović

 

Kao svjedočanstvo jedne od početka na neuspjeh osuđene politike Dr Ismeta Popovca, Mustafe Pašića i drugova, pored ovakvih pisama, treba navesti njihovu ideju koju su oni prezentirali četnicima, a to je stvaranje Muslimanske nacionalne vojne organizacije, koja je trebala biti neodvojivi dio Jugoslavenske vojske u otadžbini, kako su se četnici nekako ljepše i službeno nazivali.

 

U jednom pismu napisanom i poslanom 8.oktobra 1942. godine dr Popovac izvještava Dražu Mihailovića da je poduzeo veliku kampanju, te da je u obraćanju muslimanima naglasio da su muslimani “teško zgriješili prema svojoj pravoslavnoj braći i da je kucnuo poslednji trenutak da se konačno probude i oduže otadžbini na taj način što će se masovno okrenuti protiv ustaša i režima Nezavisne države Hrvatske”.

 

Proglas muslimanima Bosne i Hercegovine

 

U Arhivu Vojno-istorijskog instituta u Beogradu sačuvan je dokument Ča-5/7,k.226, oktobar 1942, a to je u stvari proglas muslimanima Bosne i Hercegovine kojim su Dr Ismet Popovac, Mustafa Pašić i ostali vodeći muslimanski četnici u kojem muslimane optužuju što nisu spriječili masovna ubijanja Srba od strane ustaša. U istom “proglasu” se navodi da su “muslimani, iako ne svi, pomogli ustašama da do oktobra 1942. godine pobiju preko 700.000 Srba i da su zato dužni da odmah osnuju muslimanske četničke odrede i da bratski pomažu četničke akcije protiv svih neprijatelja srpskog naroda.”

 

Ako ostavimo po strani ove grozne laži o broju ubijenih Srba, vidimo da ove izdajice našeg naroda samo vodili računa o srpskim životima, dok uopšte ne spominju četnički genocide u Podrinju i desetine hiljada mučenih, masakriranih, poklanih, na krst nabijenih, silovanih i u Drinu baćenih muslimanskih muškaraca, žena, djece i staraca. Bijedno, da bijednije biti ne može, ali bolje je i to znati. I to su bili naši muslimani. Ne možemo reči da nisu, makar su samo muslimani bili po “časnim” im imenima i prezimenima.

 

Komentari  

 
+1 #8 satnik1992 2013-09-29 07:05
Bilo je jednom tri brata.. Jedan je bio partizan. Drugi je bio ustasa. Treci je bio cetnik. I sta nam to kaze. Svaki se borio za ono u sto je vjerovao.
Citat
 
 
-3 #7 Abduselam 2013-02-03 11:28
Jok"
Muslimani su klali četnike! Neka taj baraba srbenda pod brojem 5 pročita šta je piso srbin Dedijer u knjizi Genocid nad muslimanima u Drugom svjetskom ratu. Imaju imena čitavih poklanih sela. Ma srbende su jedno zlo i dok njima ne zaigra mečka na Terazijama, dok se ne odvoje Vojvodina, Sanđak, pa i Šumadija, smiriti se neće.
Citat
 
 
-8 #6 sasko 2013-02-03 01:23
#5 Cim ti u jednu recenicu mozes staviti "Smešno" i "klali" meni je sve jasno. Osim toga po mom pravopisu treba "četnici", dakle malo "č" i jos manje ako ima.... I na kraju meni se cini da je to bila nebeska vojska ... sta ce drugo biti kad je takav i Narod.
Citat
 
 
+2 #5 Srbin 2013-01-30 02:48
Smešno kad neki pričaju da su Četnici klali muslimane u Drugom svetskom ratu, kad je i u redovima Četnika bilo muslimana, a i Slovenaca i Hrvata, i Jugoslovenska vojska u Otadžbini nije bilo kako neki nazivaju etnički srpska već Jugoslovenska.
Citat
 
 
+20 #4 yusuf 2012-08-22 05:53
ja sam musliman a cetnici su bili u pravu
Citat
 
 
-6 #3 Namik 2012-08-02 03:35
:zzz Grom je "zaboravio" napomenuti

s e r i j u srpskih genocida nad muslimanima, u periodima prije 2. Svjetskog rata - o cemu je lijepo posvjedocio npr. Milovan Djilas..

Slicni dogadjaji se protezu i dalje u proslost, kako je to, medju prvima, podrobno opisao istoricar dr Vladimir Dedijer
Citat
 
 
+1 #2 Sasko 2012-07-23 23:23
Hajde de, nek' je i neko grom, al' ovo je grom iz vedra neba. I ocekivan.Pa normalno da ce Ismet priznati i sto jest i sto nije da kupi kartu za mjesto u blizini njemu omiljenog cica draze/ malo slovo, bezbeli/. I ne mislim da Autor sakriva muslimanske zlocine nad Srbima, procitaj jos koji put. Iako, licno i nabrzaka mislim sve su to tada bili ustaski ili cetnicki zlocini u kojima su ucestvovali i pojedini Muslimani.
Citat
 
 
+4 #1 Grom 2012-07-23 09:54
Pa Ismet je priznao da su prethodno izvršeni veliki zločini nad SRBIMA od strane muslimana i Ustaša:"priznajemo s bolom u duši i gnušanjem, da su se mnogi Muslimani odrekli ne samo svojih bratskih nego i čovječanskih obzira, i počinili zločine koje mi najodlučnije osuđujemo."Zašto sakrivaš muslimanske zločine koji su najprije učinjeni nad SRBIMA?
Citat
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Facebook

prenesi tekst na facebook

Izbor slika iz galerije

Najnoviji komentari

home search