Bosanski ljudi (5) Ispis
Autor Administrator   
Nedjelja, 21 Listopad 2012 23:52

Još nekoliko crtica o Gazi-Husrevbegovoj džamiji

Nadan Filipović

U izgradnji Gazi-Husrevbegove džamije radili su najbolji dubrovački majstori za obradu kamena. Kameni-reljefno uklesani natpis iznad glavnog ulaza završen je 1530. godine. Natpis je sastavljem u stihovima, a preveo ga je i složio u stih Dr. Safvetbeg Bašagić, a glasi ovako:

“Husrevbeg za božju ljubav

tu džamiju diže,

Da u njojzi dobri ljudi

Bogu sedždu čine.

On je sij’o dobra djela,

Pomag’o junake,

Uzdržav’o pobožnjake,

Sjek’o dušmanine.

Hvala Bogu, tarih reći,

koji mu dosudi:

To je kuća pravovjernih

i zahvalnih ljudi.”

S istočne strane kraj džamije nalaze se dva turbeta. Jedno turbe je veće, i to je Gazi Husrevbegovo turbe, a ono manje turbe je njegova prvog mutevelije Muratbega Tardića. Oba turbeta su osmerokutnog oblika, građena od tesanog kamena i presvođena kubetima pokrivenim olovnim krovom. Oba mezara izgrađena su vrlo slično, a prekrivena su crnim, bogatim zlatnim vezo izvezenim prekrivačem. U čelu svakog mezara nalazi se golem nišan sa spletenim kaukom. U Gazi Husrevbegovom turbetu više prozora je smještena staklena škrinja. U toj škrinji pohranjene su posebno važne muslimanske relikvije, i to: Pejgamberov emanet, a radi se, navodno, o jednoj dlaci iz brade Muhameda alejhiselama u jednoj staklenoj bočici, kao i jedan izuzetno vrijedni i skupocjeni prekrivač sa prorokova groba u Medini. Naime, sultani su po starom običaju svaki put kad bi zasjedni na Turski prijesto, slali svečanu povorku s prekrivačem da se njime za jednu noć prekrije grob Muhameda alejhiselama.

Ima različitih varijanti o tome otkud te relikvije u Gazi Husrevbegovu turbetu. Jedina istinita varijanta je da je sultan Abdul Aziz te relikvije poslao u Sarajevo 1875. godine. Naime, te je godine plamtio ustanak Vlaha protiv Turaka u Krajini i Hercegovini, pa je sultan poslao te relikvije gradu Sarajevu, iz kojeg su kretale sve akcije za gušenje pobune. Spomenute relikvije bile su najviše odlikovanje koje ijedan sultan može da nanijeti jednom gradu. Takvo priznanje kao Sarajevo nije dobio niti jedan drugi grad u Turskoj carevini. Te emanate Muhameda alejhiselama donio je u Sarajevo iz Stambola posebni sultanov izaslanik Gazi Muhtar-paša, a svečana povorka koja je sa njim išla iz Carigrada sastojala se od četiri tabora elitne vojske. U grad je svečana kolona ušla na Vratnička vrata gdje se iskupio skoro sav muslimanski živalj Sarajeva, na čelu sa sarajevskim valijom. Nakon svečane salve od stotinu i jednog topovskog hica, Gazi Muhtar-paša predade emanete sarajevskom valiji, te ih on unese u grad Sarajevo. Pred Gazi Husrevbegovom džamijom dočeka ih sijedi starac Fadil-paša, te on iz valijinih ruku preuze škrinju sa emanetima i on je unese u Gazi Husrevbegovo turbe. Od tada evo preko 137 godina ti emaneti stoje više mezara največeg čovjeka grada Sarajeva, a i cijele Bosne.

Na vratima Gazi Husrevbegova turbeta uklesan je na kamenoj ploči izbočenim zlatnim slovima natpis na arpskom, koji je Dr Safvetbeg Bašagić preveo i koji glasi:

“Reče jedan dovadžija,

koji s dovom tarih sklada:

Nek svaki dan božji rahmet,

i blagoslov na njeg pada.”

Natpis nad vratima Muratbegova turbeta glasi:

“Kada Muratbeg preseli s ovog svijeta,

Neko sazna pa reče:

Nek Allah blagoslovi dušu Muratovu.”

Vratimo se nakratko prelijepom šadrvanu koji se nalazi u prostranom haremu (dvorištu) pred džamijom. Prekriven je prekrasnim kubetom sa svedenim krovom koji počiva na osam vitkih lukova spojenih drvenim stubovima. Strop i streha pod krovom ukrašeni su prelijepim rezbarijama, a između stubova nalazile su se četiri udobne klupe. Na njima bi svijet sjedio i odmarao, sve dok ne bi dođi vakat za abdest uzimati.

Džamijski šadrvan ima 18 česama iz kojih uvijek izvire i žubori bistra hladna voda. Zna se da je stari šadrvan vjerno restauriran 1892. godine i tom prilikom je korišten bijeli zrnati vapnenac s otoka Brača. Treba, međutim, naglasiti da spomenuti šadrvan nije originalno djelo već je potpuno vjerna kopija šadrvana u Ulu-džamiji u Brusi.

Ažurirano: Ponedjeljak, 22 Listopad 2012 19:12